Den norske tungbilsjåføren fikk beslaglagt førerretten på stedet da han førsøkte å stikke av fra kontrollen ved å rygge vogntoget på en firefelts motorvei (E6). Bilen var overlastet. Den spesielle manøveren ble umiddelbart lagt merke til. Likevel ga de mannen en mulighet til å få organisert et sjåførskifte, slik at lasten kunne kjøres til bestemmelsesstedet.

Tvilsomme tall for transportbransjen

Hele 50 kontrollører deltok i storaksjonen der 883 biler ble kontrollert. 136 av disse var tunge biler over 3,5 tonn. Det ble i alt gitt tre anmeldelser, som hadde med kjøre-hviletid og besittelse av narkotika å gjøre. Dessuten 19 kjøreforbud i forbindelse med løyve, teknikk og overlast. Dette utgjør 15 prosent av de kontrollerte lastebilene. I tillegg ble det gitt en rekke gebyrer.

Ronny Lindesteg i SVV sier til  tungt.no at det var relativt lite tekniske feil med de tunge bilene, men en del overlast. De fleste bruksforbudene ble løst i løpet av kvelden og natten.

Les om det ryggende vogntoget her: 

Her er resultatene fra kontrollen på Taraldrud:

Totalt antall lette kjøretøy (under 3500kg), som ble kontrollert: 747 stk.

Totalt antall tunge kjøretøy, som ble kontrollert: 136 stk.

 

Reaksjoner:  
Mangellapper: 56 (lette og tunge kjøretøy)
Gebyr: 38 (overlast, førerkort, vognkort, dekk, verneutstyr)
Forenklet forelegg: 2 (usikret barn)
Anmeldelse: 4 (kjøre-hvile tid, rygging på E6, besittelse nark.)
Førerkortbeslag: 1 (vogntog rygget på E6)
Avskilting: 15 stk.
Kjøreforbud: 19 (teknisk, overlast, løyve)
Rus: 269 kontrollert, ingen beruset
Toll: 60 personbiler kontrollert, 13 vogntog kontrollert med mobil skanner, 3 saker til oppfølging