Selvmord på veiene blir fjernet fra dødsstatistikken, men hvordan kartlegges det om ulykken er selvmord eller har andre årsaker.

NRK: Alle dødsulykker på vei meldes inn til Statens vegvesen, bortsett fra selvmord. NRK har funnet 78 ulykker som ikke er meldt inn fordi politiet mener bilisten ville ta sitt eget liv.

Les den dystre statistikken og NRKs utredning her:  

Følg med på Dagsrevyen i kveld!