Hvert bidige minutt kastes det store pengesummer rett ut av vinduet på norske veier. En tenker sannsynligvis ikke over det, men erfarne lastebilsjåfører med tillærte kjøremønstre har mye å hente på økonomisk kjøring. Ved å forstå hvor mye teknologi en faktisk har tilgjengelig, og ikke minst hvordan en kan bruke den riktig, er det mulig å kutte både kostnader og stressnivå betraktelig.

Volvos I-See-system lagrer all kjøredata knyttet til et geografisk punkt. Illustrasjon: Volvo Volvos I-See-system lagrer all kjøredata knyttet til et geografisk punkt. Illustrasjon: Volvo

De markedsledende lastebilprodusentene Scania og Volvo har begge vært tidlig ute med å tilby en armada av førerassistent-systemer. Dagens sjåfører kan meske seg med innebygd teknologi så vel som eksterne hjelpemidler, som nettbasert kjøremønsterlogg og app-er. Utfordringen ligger ikke lenger i å gjøre systemene gode nok. Nå handler det om å forstå hva disse faktisk kan gjøre for deg. La oss begynne med noe alle sjåfører bruker, nemlig cruisekontroll.

Scania Active Prediction

Kjører du en nyere Scania, har du sannsynligvis allerede kjennskap til dette systemet. I tillegg til radarbasert avstandsregulering kan Scanias cruisekontroll nå planlegge langt frem i tid ved å hente fart før bakkene og slakke av når toppen nærmer seg. Dette gjøres gjennom GPS-styring, hvor topografien i området analyseres fortløpende. Slik vet lastebilen hvor mye motorkraft den trenger for å komme opp en bakke på mest hensiktsmessig vis.

Volvo I-See

Konkurrenten Volvo har tatt en litt annen innfallsvinkel til nøyaktig samme problemstilling. De har valgt en løsning der lastebilen "lærer" hva som fungerer best på en gitt strekning, etter at denne har blitt kjørt en gang. Og her kommer den artige biten: Du trenger ikke å ha kjørt der selv! Det holder at en annen Volvo har tatt turen, så hentes datamaterialet inn av Volvos hovedsentral som bruker dette til å oppdatere samtlige Volvo-lastebilers styreenheter.

Flåtestyringssystemer

Både Scania og Volvo tilbyr avanserte flåtestyringssystemer, henholdsvis Scania Fleet Management og Volvo Dynafleet. Disse er uvurderlige verktøy både for sjåfører og befraktere, som kan analysere parametere som snittforbruk, tomgang, turtallsregister, akselerasjon, nedbremsing og bakkekjøringsteknikk. På den måten heves alle tanker og betraktninger rundt økonomisk kjørestil fra et subjektivt plan til et fullstendig målbart nivå, hvor alle enkelt kan bli mer effektive.

Med Scanias Fleet Management-app har befraktere full kontroll over flåten. Foto: Scania Med Scanias Fleet Management-app har befraktere full kontroll over flåten. Foto: Scania

Tilrettelagt for sjåføren

Dette kan høres ut som et "storebror ser deg"-system som bare er ute etter å tjene enda mer penger per mil. Men tilbakemeldingene fra sjåfører som tar systemene seriøst, har vært udelt positive. Gevinsten er en mer avslappet hverdag hvor bilen tar seg av stadig mer av det anstrengende, monotone arbeidet, og sjåføren kan konsentrere seg om å kjøre rolig og trygt. Samtidig ligger det en motivasjonsfaktor i det å levere gode resultater.

Her får Bama-transportøren Sandvik Transport AS en innføring i Scanias flåtestyringssystemer. Foto: Stein Inge Stølen Her får Bama-transportøren Sandvik Transport AS en innføring i Scanias flåtestyringssystemer. Foto: Stein Inge Stølen

På Riktig Side

Norges Lastebileier-Forbund har et eget program der målsetningen er å gjøre sjåførene til gode ambassadører på veien, både når det kommer til trafikksikkerhet, effektivitet og økonomi. Sammen med lastebilprodusentene møter vi sjåfører og befraktere for å tilrettelegge bruk av disse systemene. Resultatet av satsingen hos de firmaene som benytter seg av tilbudet har vært strålende, både når det kommer til trivsel og bunnlinje.

Les mer om På Riktig Side her!