– Problemene i Vestfold er nå så store at myndighetene i Vestfold må gripe inn for å forhindre de grove bruddene på lover og regler i arbeidslivet, sier forbundssekretær Ole Einar Adamsrød i Norsk Transportarbeiderforbund. Det er for lange dager og for lite hvile for renovatørene, mener forbundssekretæren.

– Adamsrød har gjentatte ganger fremsatt påstander om straffbare forhold, uten at påstandene så langt er dokumentert, sier administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund, Geir A. Mo.

Sterke beskyldninger

På nettsiden til i Norsk Transportarbeiderforbund gjør forbundssekretær Ole Einar Adamsrød det klinkende klart: Etter at Veireno tok over renovasjon i Vestfold tidligere i år, har det gått over stokk og stein. Selskapet har slått sammen flere ruter og redusert antall biler og ansatte i forhold til før. Vi har tilfeller der renovatørene har jobbet opp til 18 timer i strekk. Det er fullstendig uakseptabelt, sier Ole Einar Adamsrød.

– Vi er forundret over at Adamsrød gjentar disse påstandene offentlig, til media og på egen nettside, sier Geir A. Mo, i et brev til lederen i Norsk Transportarbeiderforbund, Roger Hansen.

Ny renovatør

– Anbudsperioden er 10 år, og det er 14 år siden sist det ble foretatt et bytte. Ikke rart det er litt uro, forklarer Mo.

Transportarbeidernes nettside: Det var det interkommunale selskapet Vesar som etter en anbudsrunde valgte Veireno som leverandør for innsamlingen av husholdningsavfall for kommunene Andebu, Horten, Hof, Holmestrand, Nøtterøy, Stokke, Tjøme, Tønsberg, Re og Lardal. Kontrakten varer til 2023.

Det forrige renovasjonsselskapet, RenoNorden, hadde 48 renovatører pluss reserver. Veireno har lagt seg på 33 renovatører pluss reserver.

– Vi må gi det nye selskapet ro til å få ting på plass, og slik vi forstår det har Veireno etter fem uker overkommet mye av oppstartsproblemene, sier Mo.

– Vi forstår at det kan bli innkjøringsproblemer når et nytt selskap tar over. Men problemene i Vestfold er nå så store at myndighetene i Vestfold må gripe inn for å forhindre de grove bruddene på lover og regler i arbeidslivet, sier Adamsrød.

– Vi vil be om at det fremlegges dokumentasjon på påstandene om straffbare forhold som er fremsatt mot vår medlemsbedrift Veireno, sier NLF-sjefen.

Nye koster

– Disse forholdene ble drøftet og det var enighet om at omstendigheter NTF mener er kritikkverdig først skal tas opp med bedriften og/eller NLF, ikke i media, sier Mo, som forventer at lederen i NTF vil svare på brevet fra NLF.

Les brevet fra Norges Lastebileier-Forbund til Norsk Transportarbeiderforbund her: