I oktober ble det registrert 497 nye lastebiler. Det er 22 flere enn i oktober 2015, men i tallene ligger også bobiler og campingbiler registrerte som lastebiler. Likevel øker salget av lastebiler når man trekker disse bilene ut av statistikken.

Holdes campingbilene utenfor er det registrert 4200 nye lastebiler i Norge ved inngangen til november 2016. Det er en økning på 11,3 prosent – eller 428 flere – enn på samme tid i fjor. Det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Oktober sett under ett, og korrigert for campingbiler, viser også at salget har økt sammenliknet med for ett år siden. I forrige måned ble det registrert 436 lastebiler, mot 417 i oktober 2015. 

Svakere for varebil

Men mens de rene lastebilene selger bedre enn fjoråret, må varebilene notere seg for en nedgang. I oktober ble det registrert 2749 varebiler når man kompenserer for bobiler og campingbiler. I oktober 2015 var tallet 2793.

Totalt for året ser det derimot lysere ut. Uten campingbilene er det registrerte 25 243 varebiler. Det er 1410 flere enn på samme tid i fjor.

Salget av elektrisk varebiler fortsetter å øke. I oktober ble det registrert 56 nye varebiler med nullutslipp, noe som er 16 flere (+40%) sammenliknet med samme måned i 2015. Hittil i år er det registrert 487 nye varebiler med nullutslipp. Det er en økning på 18,2 prosent sammenliknet med 2015.

Dieselandelen er lavere

Hittil i 2016 er det registrert 127 807 nye personbiler. Det er en økning på 2,2 prosent sammenliknet med 2015. Næringsandelen av personbilsalget i oktober var 50,4 prosent, mens næringsandelen hittil i år er 46,9 prosent.

Samtidig fortsetter fallet i salget av nye dieselbiler. I oktober hadde 29,7 prosent av alle nyregistrerte personbiler dieselmotor. For ett år siden var andelen 40,4 prosent.