"Regjeringen flagger at 74-tonnskjøretøy nå skal bli tillatt, noe vi ønsker velkommen", skriver NLFs søsterorganisasjon, Sveriges Åkeriföretag i en pressemelding. De svenske lastebileierne har lenge ønsket endringer i reglementet knyttet til vogntogvekt.

"En generell økning i tillatt bruttovekt på 74 tonn for godstransport på veg er en del av løsningen for å møte samfunnets behov og forenkler effektive transporter, samtidig som de minsker den negative påvirkningen på miljø, infrastruktur og trafikksikkerhet" skriver Åkeriföretaget.

Ulric Långberg i Sveriges Åkeriföretag (SÅ) er positiv til vektøkningen, men tror det er flere punkter som må adresseres før kjøretøyene slippes ut på veiene. Foto: Sveriges Åkeriföretag Ulric Långberg i Sveriges Åkeriföretag (SÅ) er positiv til vektøkningen, men tror det er flere punkter som må adresseres før kjøretøyene slippes ut på veiene. Foto: Sveriges Åkeriföretag

- Positivt tiltak, men medfører investeringsbehov

Selv om SÅ er positive til forslaget, ønsker de samtidig svar på en rekke spørsmål knyttet til økning av vogntogvekt.

- Det er flere punkter som må rettes ut på vegen. Det gjelder blant annet eventuelle fordyringer i form av kilometerskatt, men også om det blir innført kraftige begrensninger på hvor kjøretøyene faktisk kan brukes, sier Ulric Långberg, bransjesjef i Sveriges Åkeriföretag.

Hovedspørsmålet handler om vegstandard. Å tillate 74-tonns bruttovekt vil medføre et vesentlig investeringsbehov i vegstandarden for å tillate mer enn svært begrenset bruk på det svenske vegnettet, mener SÅ. 

- Beslutningene må gå i takt og våre medlemmer og deres kunder forventer at vegene skal være farbare når kjøretøyene tas i bruk, sier Långberg.