Alle som kjører gods mot vederlag i Norge må ha gyldig yrkessjåførbevis. For den danske sjåføren hos Sørum Transport ble veien mot yrkessjåførbeviset starten på et mareritt.

- Nå ønsker vi å advare andre mot å havne i samme situasjon, forteller Harry Nilsen i Sørum Transport.

Formalitet

Den danske sjåføren hadde bodd her i landet i en årrekke og jobbet for Sørum Transport i flere år. Han hadde familie her, barn og bosted. Noe norsk førerkort hadde han ikke, men førerkortet fra Danmark var fortsatt gyldig.

Og det er her problemene starter for vår danske sjåfør.

For å ta yrkessjåførbeviset må man nemlig ha norsk førerkort om man bor i Norge. Det danske førerkortet, som fortsatt var gyldig, var ikke tilstrekkelig. Siden vår danske sjåfør heller ikke hadde konvertert sitt danske førerkort til norsk innen fristen, endte det som skulle være en formalitet med at han mistet førerretten for å kjøre lastebil i Norge. Uten gyldig norsk førerkort fikk han heller ikke tatt yrkessjåførbeviset før han igjen hadde kjørt opp her i landet.

- Vi fikk forsikringer fra Statens vegvesen om at det kun dreide seg om formaliteter. Men det endte altså opp med tap av førerrett på lastebil, forteller Nilsen.

- Det er viktig at man som arbeidsgiver har kontroll på at utenlandske sjåfører oppfyller norske førerkortregler, sier Harry Nilsen i Sørum Transport. Arkivfoto: NLF - Det er viktig at man som arbeidsgiver har kontroll på at utenlandske sjåfører oppfyller norske førerkortregler, sier Harry Nilsen i Sørum Transport. Arkivfoto: NLF

Kunne vært mer smidige

Nå reagerer Harry Nilsen på stivbeint saksbehandling fra Statens vegvesen sin side.

- Jeg reagerer på at Statens vegvesen ikke godtok at vår sjåfør hadde gyldig dansk førerkort og kunne legge dette til grunn selv om det ble fremlagt saksbehandleren. De måtte ha en bekreftelse fra danske myndigheter på at han hadde gyldig førerkort i Danmark før han kunne meldes opp til ny førerprøve, som han var avhengig av å ta før han kunne begynne på etterutdanningen. Jeg mener at Statens vegvesen med fordel kunne vært mer smidige i denne situasjonen og godtatt det danske førerkortet som bevis på at han hadde førerrett, uten å gå omveien rundt danske myndigheter, sier Nilsen.

Nå oppfordrer han alle arbeidsgivere i Norge til å sørge for at utenlandske sjåfører oppfyller norske førerkortregler.

- Det som egentlig skulle være en enkel sak ble lei. Vi endte opp med en sjåfør som stod uten arbeid og lønnsinntekt i flere dager, samtidig som vi stod uten en sjåfør. Det var en situasjon hverken vi eller sjåføren ønsket oss, sier Nilsen.

Slik er reglene for konvertering av førerkort:

Har man utenlandsk førerkort og bor i Norge må det konverteres til norsk førerkort.

Ifølge førerkortforskriften §10-3 er det ingen fastsatt frist for å bytte inn førerkortet om det opprinnelige førerkortet er utstedt innen EØS-området. Førerkortet kan benyttes så lenge det er gyldig. Tunge førerkort må likevel fornyes med gyldig helseattest innen fem år fra etablering av fast bopel i Norge uavhengig om klassen er utstedt med lengre gyldighet i utstederlandet.

For arbeidstakere som har førerkort utstedt utenfor EØS-området (gjelder Australia, Canada, Hong Kong, Israel, Monaco, New Zealand, San Marino, Sør-Korea og USA) er innbyttefristen ett år, samtidig som søkeren må bestå praktisk prøve.

Har man førerkort fra Sveits må det konverteres innen ett år. Konverterer man senere enn etter ett år fra man flyttet til Norge, må man i tillegg avlegge praktisk prøve på førerkort klasse B – også om man har førerrett for tunge kjøretøy. Består man ikke prøven i klasse B, må man bestå praktisk prøve i den tyngste klassen som ønskes byttet inn til norsk førerkort. 

Les også: Retten opphevet førerkortbeslag