Totalt ble det kontrollert 48 334 tunge kjøretøy langs norske veier forrige vinter, og med årets vinter rett rundt hjørnet intensiverer Statens vegvesen kontrollene.

- De siste vintrene har vi sett at kjetting- og dekkutrustningen har blitt bedre, og de aller fleste har tingene i orden. Men vi skal være ute på veiene og følge opp. Målet er å stoppe de som ikke er rustet til å kjøre på norsk vinterføre, sier leder for kontroll og tilsyn i Vegdirektoratet, Henning Harsem.

Han mener man nå ser resultatene av økt innsats og av stadig strengere dekkregler.

En av ti

Tall fra hele landet viser at en av ti trailere har for dårlige dekk. Gjennom sin egen kampanje, Trygg Trailer, lærer Vegvesenet bedriftene hvordan de selv kan sjekke om dekkene er beregnet for vinterkjøring og om mønsterdybden er tilstrekkelig.

- Det har en forebyggende effekt når transportøren vet at bedriftene de kjører oppdrag for er opptatt av trafikksikkerhet og at de setter krav til kjettinger og dekkutrustning i kontraktene sine. Vi har faktisk også opplevd at enkelte bedrifter har nektet å laste opp biler med for dårlige dekk, forteller prosjektleder Alf Inge Heggeseth.

22 anmeldt

Tall fra Statens vegvesen viser en gledelig utvikling. Fra 2009 og frem til i dag har andelen av lastebiler med manglende dekkutrustning falt. I 2011 hadde nesten ni prosent av de kontrollerte bilene manglende dekkutrustning, mens det samme tallet for 2015 var på rett over to prosent. Det samme gjelder kjetting, hvor tallene viser at flere og flere har kjetting på bilen når de blir kontrollert. Like gledelig er ikke utviklingen hva gjelder vinterdekk. I sesongen 2013 hadde rett under to prosent som ble kontrollert ikke vinterdekk, et tall som har økt til nesten 2,5 prosent forrige vinter.

Av de 48 334 tunge kjøretøyene, biler og tilhengere, som ble kontrollert i for fikk 545 bruksforbud og det ble skrevet ut 4 532 gebyrer for manglende dekkutrustning. Ved 22 av kjøretøyene var tilstanden så alvorlig at de ble anmeldt.