I Norge omkom 125 mennesker i trafikken i fjor. Dette er et historisk minimum og viser at vi er på god vei mot visjonen om null drepte eller hardt skadde i trafikken. Vi kan også glede oss over nyheten om at antall ulykker med vogntog er halvert på to år. Men ikke alle land i verden har det samme nivået av trafikksikkerhet. En av de aller verste i så måte, er India.

Hvor mange indere får du plass til i en Maruti-Jeep? Foto: Stein Inge Stølen Hvor mange indere får du plass til i en Maruti-Jeep? Foto: Stein Inge Stølen

Det verserer mange myter om dette landet. Mange tror for eksempel at det er et av verdens mest tettbefolkede nasjoner. Det stemmer faktisk ikke i det hele tatt. De er ikke en gang på topp 5; India ligger faktisk på sjetteplass, etter Nederland. Men når du tar med i betraktningen at landet har 368 innbyggere per kvadratkilometer, og at lander er omtrent ti ganger så stort som Tyskland, er det likevel ingen tvil om at ensomhet er indernes siste problem.

Lastebilparken i India bærer preg av gammel teknologi og manglende sikkerhetstankegang. Foto: Stein Inge Stølen Lastebilparken i India bærer preg av gammel teknologi og manglende sikkerhetstankegang. Foto: Stein Inge Stølen

Har passert USA i antall produserte kjøretøy

Hele 17 prosent av verdens befolkning bor i India. Og nå begynner økonomien virkelig å få fotfeste. Som et uunngåelig resultat tar inderne hjulene fatt som aldri før. I delstaten Maharahstra, som blant annet inneholder megabyen Mumbai med over 20 millioner innbyggere, har andelen registrerte kjøretøy økt fra under 7 millioner til nærmere 20 millioner på bare ti år. Til motsetning gikk antallet registrerte kjøretøy i USA ned fra 256 millioner i 2008 til 250 millioner i 2010. I 2011 passerte India USA på statistikken over antall produserte kjøretøy, og det er ingenting som tyder på at trenden skal snu.

En drosjesjåfør i Mumbai bak rattet på en Premier Padmini, bygget på lisens fra Fiat på samme lest som den 60 år gamle Fiat 1100. Foto: Stein Inge Stølen En drosjesjåfør i Mumbai bak rattet på en Premier Padmini, bygget på lisens fra Fiat på samme lest som den 60 år gamle Fiat 1100. Foto: Stein Inge Stølen

Står for 17 prosent av verdens trafikkdødsfall

Økonomien og levestandarden er altså på vei opp. Flere indere får råd til å kjøpe seg en bil. Men hva så med trafikksikkerheten? Her tegnes ikke et like positivt bilde. Asiatiske veier er generelt farlige, men India stiller likevel i særklasse. Til tross for å hundre millioner færre innbyggere, er de i ferd med å ta igjen Kina på statistikken over trafikkdrepte. Sistnevnte har vist en nedadgående trend, men det dør fortsatt over 250 000 mennesker på veiene årlig i Kina, ifølge WHO. I India ble dødstallene fra samme kilde oppgitt til 231 000 for 2013, noe som utgjør nærmere 17 prosent av alle trafikkrelaterte dødsfall i verden. Det til tross for å bare ha 1 prosent av verdens bilpark.

Hvordan ville Statens vegvesen her hjemme reagert på et slikt syn? Foto: Stein Inge Stølen Hvordan ville Statens vegvesen her hjemme reagert på et slikt syn? Foto: Stein Inge Stølen

Trafikkdødeligheten i India er hele 26 ganger høyere enn i Norge. Men hva er årsaken? Mye ligger i kulturelle forhold og kjørestil. Så mange som 25 prosent av alle førerkort i India kan være falske, og å skaffe seg et på lovlig vis er heller ingen krevende affære. Trafikksikkerhet er generelt en lav prioritering i kjøreopplæringen og trafikkregler er i beste fall veiledende. På veien er det tilsynelatende bare lydhorn og mangel på dødsforakt som gjelder. Høy hastighet, null respekt for trafikklys og skilting og manglende elementære sikkerhetsfunksjoner på selv de nyeste indiskproduserte personbilene bidrar også i stor grad.

Dette kan vel i beste fall kalles manuell lastsikring. Foto: Stein Inge Stølen Dette kan vel i beste fall kalles manuell lastsikring. Foto: Stein Inge Stølen

Sikkerhetsarbeid møter motstand

Arbeidet for å øke sikkerheten på de indiske veiene er godt i gang, men møter mye motstand både blant befolkningen og i rettssystemet, melder  The Guardian. Dette gjør at India sannsynligvis vil ta den svært lite gjeve førsteplassen fra Kina som verdens farligste trafikknasjon i løpet av få år.

Se flere bilder under

Foto: Stein Inge Stølen Foto: Stein Inge Stølen

Barnesete er ikke et kjent begrep i India. Foto: Stein Inge Stølen Barnesete er ikke et kjent begrep i India. Foto: Stein Inge Stølen

Yrkessjåførene virker ikke å være spesielt bekymret over sikkerhetsnivået. Kanskje har det med troen på reinkarnasjon å gjøre? Foto: Stein Inge Stølen Yrkessjåførene virker ikke å være spesielt bekymret over sikkerhetsnivået. Kanskje har det med troen på reinkarnasjon å gjøre? Foto: Stein Inge Stølen

Dette var en av få motorsyklister vi så med hjelm på hodet. Resten av familien måtte klare seg uten. Foto: Stein Inge Stølen Dette var en av få motorsyklister vi så med hjelm på hodet. Resten av familien måtte klare seg uten. Foto: Stein Inge Stølen

Foto: Stein Inge Stølen Foto: Stein Inge Stølen

Det vi ville kalt en smal tofelts vei i Norge, blir brukt som firefelts motorvei i India. Foto: Stein Inge Stølen Det vi ville kalt en smal tofelts vei i Norge, blir brukt som firefelts motorvei i India. Foto: Stein Inge Stølen