- Ungdommene har gjort en formidabel innsats, forteller Charles Galaasen i Opplæringskontorer med Transport- og logistikkfag i Norge (SOTIN).

NM i Yrkessjåførfaget har vært arrangert jevnlig siden 1999 og har som hensikt å øke rekruttering til faget. Totalt har 250 lærlinger deltatt i 25 fag. Yrkessjåførfaget har vært representert med 21 lærlinger, noe som gjør det til et av de største fagene målt i antall deltakere. Lærlinger fra hele landet deltar på mesterskapet og det konkurreres i forskjellige øvelser.

Her er samtlige 21 yrkessjåførlærlinger som har deltatt i YrkesNM. Foto: SOTIN Her er samtlige 21 yrkessjåførlærlinger som har deltatt i YrkesNM. Foto: SOTIN

Kombinert konkurranse og utdanningsmesse

I Yrkessjåførfaget skal ungdommene blant annet beherske trafikksikkerhet, optimal bruk av kjøretøy/truck, samt HMS. Årets deltakere har vært gjennom lokale uttak i løpet av våren og sommeren 2016. Årets mesterskap ble arrangert i Bergen i perioden fra 17 til 20. oktober. Samtidig med Yrkes-NM var det en nasjonal utdanningsmesse med mellom 15 000 og 20 000 besøkende. Det har vært konkurrert i to klasser - persontransport og godstransport.

Planlegging og gjennomføring av arrangementet har vært et samarbeidsprosjekt mellom Opplæringskontorer med Transport- og logistikkfag i Norge (SOTIN).