- I begynnelsen ble bedriften dømt til å feile. Alle trodde det var umulig å drive transport her, på et så lite sted. Men etter hvert har vi fått stadig mer å gjøre. Alle trenger jo transporttjenester, forteller Jan-Petter Holmgren, daglig leder i Holmgrens Transport.

Lokalene er like beskjedne som lastebileieren. Bygningen huser et kontor og servicelokale hvor alt vedlikehold og reparasjoner som ikke krever merkeverksted utføres. Foto: Stein Inge Stølen Lokalene er like beskjedne som lastebileieren. Bygningen huser et kontor og servicelokale hvor alt vedlikehold og reparasjoner som ikke krever merkeverksted utføres. Foto: Stein Inge Stølen

En lang oppdragsliste

Han sitter godt plantet i kontorstolen med et tankefullt blikk festet et sted på veggen. Som lastebileiere flest er han beskjeden og liker ikke å fremheve seg selv. Han blir tydelig ukomfortabel når jeg spør hvor viktig Holmgrens Transport er for Skaidi.

- Nei... Det er vanskelig å si, det...

Jeg spør heller hvilke oppdrag og tjenester han utfører. Listen er ikke akkurat kort.

I tillegg til bilberging, drift av en transportterminal med omlasting av lastebiler og trailere, innsamling av vrak og brøyting med hjullaster på faste hytteparkeringer, kjører Jan Petter også skoletransport i Skaidi. Han har med andre ord en finger med i omtrent alt som skjer i kommunen.

 

Dette bildet er tatt i 1966. Her kan Holmgrens tofargede Volvo 485 skimtes ved den røde garasjen. Dette var året NLF Finnmark ble opprettet, etter initiativ fra blant andre Jan Petter Holmgren. Foto: Privat Dette bildet er tatt i 1966. Her kan Holmgrens tofargede Volvo 485 skimtes ved den røde garasjen. Dette var året NLF Finnmark ble opprettet, etter initiativ fra blant andre Jan Petter Holmgren. Foto: Privat

Roses av rådmannen

Når ikke lastebileieren ønsker å framheve seg selv, ringer vi heller noen som gjerne skryter av Holmgrens Transport. Rådmann Gunnar Lillebo i Kvalsund kommune har bare positive ting å si om Jan Petter:

- Han har et utrolig sterkt engasjement og er veldig opptatt av lokalsamfunnets vel og ve. Det er svært sjelden en ser private næringsdrivende som bryr seg slik Holmgrens Transport gjør, forteller rådmannen.

Han legger til at bedriften er Kvalsunds største private aktør, med et betydelig nedslagsfelt i kommunen. Skaidi er bare ett av utallige tettsteder i Norge som er helt avhengig av ildsjeler i næringslivet for å holde hjulene i gang.

- Uten personer som Jan Petter ville vi hatt et mye tammere samfunn, sier Lillebo.

 

Fortsatt på jobb: Jan Petter har nå fylt 73 år og har overlatt hoveddriften til sønnen Stian. Men han er ikke klar for å gi seg enda, og sitter selv bak rattet på skolebussen i Skaidi. Foto: Stein Inge Stølen Fortsatt på jobb: Jan Petter har nå fylt 73 år og har overlatt hoveddriften til sønnen Stian. Men han er ikke klar for å gi seg enda, og sitter selv bak rattet på skolebussen i Skaidi. Foto: Stein Inge Stølen

Etablerte NLF Finnmark for 50 år siden

Bedriften har røtter helt tilbake til begynnelsen av sekstitallet, da Jan Petter begynte å kjøre for faren. Etter noen år bak rattet på seniors lastebil, bestemte han seg for å satse selv.

- Den 29. juni 1965 begynte jeg å kjøre for Vegvesenet. Jeg holdt på med brøyting, vedlikehold og anleggsdrift med en Volvo 485. Den hadde både firehjulstrekk og servostyring. Det var ikke hverdags på den tiden! Likevel var det hardt arbeid, med manuell lossing og tunge løft, mimrer han.

Etter hvert skulle Jan Petter også bli en sentral skikkelse i NLF, og en av pådriverne for opprettelsen av NLF Finnmark. Det begynte for nøyaktig 50 år siden, sommeren 1966, med forhandling om priser med Statens vegvesen ved utbygging av veg i området.

- Det første møtet ble avholdt på Repparfjord Turisthotell, som i dag er nedlagt. Da var vi omtrent 20 stykker. I dag er det over hundre, forteller lastebileieren. Han viser frem et postkort med luftfoto fra Skaidi samme år. Holmgrens lastebil er synlig på bildet, som også avslører at det ikke har skjedd de voldsomme forandringene i bygda på 50 år.

Gjennom årene har det blitt mange bilbergingsoppdrag. Vær og føre kan være utfordrende hele året. Foto: Privat Gjennom årene har det blitt mange bilbergingsoppdrag. Vær og føre kan være utfordrende hele året. Foto: Privat

 

I dag er NLF-pioneren 73 år gammel og har overlatt den daglige driften til sønnen Stian, som også får hjelp med regnskapet av søsteren Elin. Men Jan Petter er ikke klar for å gi seg helt enda. Han sitter på over et halvt århundre med bransjeerfaringer, og på den tiden har han lært at å drive transportbedrift i nord krever både tilpasningsdyktighet og tålmodighet.

- Vi begynte med bilberging i 1968. Da begynte turisttrafikken å ta seg opp, siden stadig flere ville ta turen til Nordkapp. Her oppe er det jo vanskelige vær- og føreforhold. Det kan by på utfordringer både for privatbilister og yrkessjåfører, sier Jan Petter.

Han har også fulgt utviklingen på lastebilfronten med stor begeistring.

- Dagens biler er lettkjørte, de har praktiske løsninger som bakløftere og helåpning i sideskap. Det har blitt enklere å være lastebileier, i alle fall sett fra et utstyrsmessig ståsted, forteller han.

På åttitallet drev Holmgrens Transport også frakt på kontinentet. Denne driften ble avviklet i 1988. Dette bildet er tatt på Sennalandet en gang tidlig på 80-tallet. Legg merke til at sjåføren allerede har tatt av seg på overkroppen, selv om han fortsatt er i Finnmark... Foto: Privat På åttitallet drev Holmgrens Transport også frakt på kontinentet. Denne driften ble avviklet i 1988. Dette bildet er tatt på Sennalandet en gang tidlig på 80-tallet. Legg merke til at sjåføren allerede har tatt av seg på overkroppen, selv om han fortsatt er i Finnmark... Foto: Privat

Savner engasjement

Samtidig er han bekymret for rekrutteringen til bransjen.

- Det er allerede manko på sjåfører. Jeg skulle ønske det var flere nordmenn som søkte seg til lastebilyrket, og da spesielt jenter. Å hente utenlandske arbeidstakere er ingen god løsning, så lenge språkkunnskapene ikke er på plass. Dårlig kommunikasjon fører ofte til utfordringer, både ved å finne frem og ved levering, sier Jan Petter. Han understreker at en transportbedrift aldri blir bedre enn sjåførene, og mener han har vært svært heldig med arbeidskraften i Holmgrens Transport.

Lastebileieren skulle også ønske at det var mer samhold mellom bedriftsledere i transportnæringen. Konkurransen utenfra bare øker, og det får utslag både på prisbildet og på trafikksikkerheten.

- Dessverre har utenlandske lastebilsjåfører en annen kjørestil og andre holdninger enn norske. Vi vet med sikkerhet at det finnes sjåfører som har kjøpt seg sertifikat og sjåførkort til store lastebiler, uten å knapt ha sittet i en bil før. Og vi vet at slike sjåfører har kommet helt opp hit, sier han.

- Det som er positivt, er at de tre nordnorske fylkene nå jobber mer sammen. Det tror jeg vil være fruktbart på lang sikt. Samtidig har det blitt flere og bedre kontroller, så det kan virke som om myndighetene nå har våknet litt opp. Men det er nok fortsatt bare et fåtall som blir tatt, forteller Jan Petter.

 

Skaidi har bare drøyt 40 innbyggere, men får mye gjennomgangstrafikk på grunn av plasseringen i krysset mellom E6 og riksvegen til Hammerfest. Foto: Stein Inge Stølen Skaidi har bare drøyt 40 innbyggere, men får mye gjennomgangstrafikk på grunn av plasseringen i krysset mellom E6 og riksvegen til Hammerfest. Foto: Stein Inge Stølen

Holdt på å melde seg ut av NLF

Han har klare meninger om hva som vil skje hvis de norske lastebileierne forsvinner.

- Det vil ikke bli den samme servicen som det er i dag. Norske lastebileiere er svært gode til å skape tillit, til å levere kvalitet. Det hadde vært fint om transportkjøperne satte større pris på dette. De har blitt flinkere, men det er fortsatt en lang veg igjen. Det er et like stort ansvar på de som kjøper transporten, som de som utfører oppdraget. Det skulle ikke være nødvendig å si, mener han.

Jan Petter er samtidig glad for at lastebileierne nå har fått en sterkere stemme.

- Jeg holdt på å melde meg ut av NLF for noen år siden, jeg følte ikke at det ble gjort nok for å sette søkelyset på næringens utfordringer. Men nå er jeg glad jeg ikke gjorde det. Etter at Geir A. Mo kom på plass, har det skjedd utrolig mye. Nå blir vi hørt av myndighetene, sier han med et smil.

Les også: Nekter å selge bilen ut av Norge