Over halvparten av all godstransport på veg som går over landegrensene til Norge blir utført av utenlandske lastebiler. Mange av disse fyller kabotasjekvotene sine i Norge før de returnerer til opphavslandet. Det betyr at en stor og stadig økende andel av vegtransporten her til lands blir fraktet av kjøretøy med annen nasjonalitet. 

- Det stilles i dag ingen krav til de bilene som kommer over våre grenseoverganger angående avgass, sier Øyvind Ivar Grotterød, inspektør ved Statens vegvesen i Østfold.

Hvorfor er dette relevant? Tygg på disse tallene: En Euro 0-lastebil forurenser 100 ganger mer enn en Euro V-lastebil, og 600 ganger mer enn en Euro VI-lastebil. Det finnes ingen oversikt over hvilken Euro-klassifisering de utenlandske vogntogene i Norge har, fordi spørsmålet aldri har blitt stilt av myndighetene.

Øyvind Ivar Grotterød ved Statens vegvesen på Svinesund ser mange utrangerte lastebiler som passerer over grensen. Foto: Stein Inge Stølen Øyvind Ivar Grotterød ved Statens vegvesen på Svinesund ser mange utrangerte lastebiler som passerer over grensen. Foto: Stein Inge Stølen

Andre land stiller krav

- I dag er det kjøretøy som går over grensene her som ikke har noen begrensninger på hva som kommer ut av eksosanlegget. Hvis man skal kunne ønske seg noe, så må det vel være at det stilles strengere krav til miljø og utslipp, også for de som kommer til landet vårt. Andre land i Europa har slike krav, forklarer Grotterød.

Norske lastebileiere er i verdensklassen når det kommer til å benytte seg av moderne teknologi. NLFs Euroklasse-undersøkelse fra november 2015 viste at en av fire allerede da benyttet seg av den nyeste Euro VI-teknologien med rekordlavt utslipp. Omlag 90 prosent av de kjørte kilometerne foregår med Euro V og Euro VI-teknologi.

Flytter problemet

Administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Geir A. Mo, har lenge etterlyst utslippskrav hos transportører som utfører kabotasjeoppdrag i Norge.

- Det bør være et minstekrav at de som konkurrerer med norske lastebiler ved innenlands transport holder den samme miljøstandarden. Vi ønsker ikke at aktører med utrangerte og sterkt forurensende kjøretøy benytter disse til kabotasjeoppdrag i andre land, sier Mo. Han har tatt opp temaet i Nordic Logistics Association (NLA) som igjen påvirker EU i Brüssel.

- Dette er et viktig arbeid, ikke minst ovenfor transportkjøperne. De bør ta sitt samfunnsansvar på alvor og stille klima- og miljøkrav til transportørene, forklarer Mo.

Geir A. Mo etterlyser miljøkrav til utenlandske lastebiler som utfører transportoppdrag i Norge. Foto: NLF Geir A. Mo etterlyser miljøkrav til utenlandske lastebiler som utfører transportoppdrag i Norge. Foto: NLF

Konkurrerer med sine egne kjøretøy

Dette er en praksis som så langt har fått gå ubemerket hen. NLF har snakket med flere lastebileiere som har oppgradert til nyere og renere lastebiler, for så å møte sine gamle kjøretøy langs vegen med utenlandske skilt.

Har du eksempler på dette, gjerne med bilder? Send inn til sis@lastebil.no

Lær mer om Euro VI-teknologien her