Regningen gjaldt drivstoff tanket med et Shell-kort som utelukkende brukes i et og samme kjøretøy. Lastebileieren som ønsker å være anonym forteller at han stusset stort da han fikk utskriften i hende den 2. november i fjor.

- Jeg skjønte fort at det var ugler i mosen. Regningen var flere titalls tusen kroner høyere enn vanlig. Da jeg begynte å gå nærmere gjennom tallene, var det ingen tvil. Her var det svindel på gang. Jeg ringte kortselskapet umiddelbart og sperret det slik at de ikke kunne hente ut mer drivstoff, forteller han.

Alle dieselfyllinger merket gult er identifisert som svindel. Vi har uthevet tre fyllinger i rødt: Det skal godt gjøres å bruke opp 1475 liter på under 1,5 time. Alle dieselfyllinger merket gult er identifisert som svindel. Vi har uthevet tre fyllinger i rødt: Det skal godt gjøres å bruke opp 1475 liter på under 1,5 time.

Nesten 1500 liter på 1,5 time

Det er ikke rart NLF-medlemmet reagerte. Vi har fått en kopi av utskriften som viser hvor kortet har blitt brukt og hvor mange liter som har blitt fylt. Det tegner et noe merkelig bilde. For eksempel er det fylt hele 1475 liter på henholdsvis Shell Grenseveien og Shell Kongshavn i Oslo mellom klokken 21:39 og 22:54 samme kveld. Det er også registrert seks fyllinger på ett døgn ved samme stasjon et par dager tidligere.

Det største mysteriet ligger i hvordan dette kan ha skjedd. For drivstoffkortet var nemlig ikke i nærheten av stedene hvor regningen viser at det har blitt brukt på de nevnte tidspunktene. Dette gjør at lastebileieren mistenker at kortet har blitt kopiert. Saken er nå anmeldt til Hedmark Politidistrikt og avventer behandling.

Les også Dieseltyveri: Denne gangen gikk det bra

Sjeldent tilfelle

- Det er ikke ofte vi får inn slike såkalte skimming-saker, forteller politiinspektør Rolf Thoresen ved Hedmark Politidistrikt. Vi hadde en stor sak for et par år tilbake hvor betalingskort ble kopiert, men siden har det vært ganske stille. Jeg har ikke oversikt over alle saker i distriktet, men dette tror jeg ikke er et vanlig problem.

Oslo-politiet er heller ikke kjent med svindel ved kopiering av drivstoffkort:

- Vi mottar lite anmeldelser av skimming i Oslo om dagen. Det ble gjort en betydelig innsats for å redusere problemet for noen år tilbake. Det kan virke som om den innsatsen har gitt resultater. Vi er derimot kjent med at det til tider er mye skimming av driftstoffkort på kontinentet, opplyser Roar H. Kvassheim, politioverbetjent og leder for Vinningsgruppen i Oslo-politiet.

Skimming av drivstoffkort forekommer ofte på kontinentet. Det er uvisst hvor utbredt problemet er i Norge. Foto: Stein Inge Stølen Skimming av drivstoffkort forekommer ofte på kontinentet. Det er uvisst hvor utbredt problemet er i Norge. Foto: Stein Inge Stølen

Ønsker flere anmeldelser

Totalt har NLF-medlemmet blitt svindlet for 5 609 liter diesel til en verdi av totalt 62 729 kroner. Han oppfordrer andre lastebileiere til å være på vakt.

Politiets Vinningsgruppe i Oslo vil gjerne at alle former for svindel anmeldes.

- Det er vanskelig å danne seg et skikkelig bilde av kortsvindelproblemet hvis det ikke anmeldes. Vi oppfordrer alle til å gjøre dette, samme hvilket beløp det er snakk om, forteller Kvassheim.

Avviser skimming som årsak

Shell er på sin side ikke sikker på at kortet har blitt kopiert.

- Vi har ingen indikasjoner på at dette er tilfelle, sier kommunikasjonssjef Sigrid Louise G. Philippart i Smart Fuel AS. Hun mener årsaken til svindelen må ligge i andre forhold.

Lastebileieren er ikke fornøyd med dette svaret og mener Shell må se nærmere på sikkerhetssystemene sine.

- Det burde jo ikke være mulig å hente ut så enorme mengder drivstoff på så kort tid. Det finnes ikke noe kjøretøy i verden som bruker slike mengder diesel, sier han, og legger til at han savner et tokortssystem slik andre drivstoffleverandører har.

Det er tvilsomt at en stor lastebil har klemt seg inn under taket med 3,8 meters høyde og tanket på en av disse to pumpene. For ordens skyld kan vi nevne at NLF-medlemmets lastebil er 4,2 meter høy. Foto: Stein Inge Stølen Det er tvilsomt at en stor lastebil har klemt seg inn under taket med 3,8 meters høyde og tanket på en av disse to pumpene. For ordens skyld kan vi nevne at NLF-medlemmets lastebil er 4,2 meter høy. Foto: Stein Inge Stølen

Har du opplevd lignende? Send oss gjerne noen linjer på sis@lastebil.no!

Fakta om skimming

Skimming er et begrep som brukes om uautorisert kopiering av betalingskort. Skimming foregår vanligvis i minibanker ved at svindlerne fester en liten kortleser som kopierer kortinformasjonen over kortleseren i minibanken. Denne type innretninger kan være meget sofistikerte og kan være veldig vanskelig å oppdage. Det er også vanlig at svindlerne monterer et kamera over tastaturet i minibanken for å filme inntastingen av PIN-koden. Kortinformasjonen som blir kopiert på denne måten blir vanligvis brukt til å produsere falske kort, som igjen brukes til minibankuttak eller varekjøp.

(fra  Wikipedia)

Har du vært utsatt for dieseltyveri? NLF ønsker å kartlegge omfanget og ber deg derfor om å  registrere tyveriet hos oss.