Anna Gorzynik fra Krosno i Polen, som er mammaen til lastebilsjåføren Lukasz (33), har blitt invitert av norske myndigheter til å være med sønnen på jobb i Norge. Anna er stjernen i den nye kampanjefilmen fra myndighetene. De håper fembarnsmoren kan hjelpe dem med å gjøre arbeids- og kjøreforholdene tryggere og bedre for utenlandske sjåfører i Norge.

Foto: Skjermdump / Bacon OSL Foto: Skjermdump / Bacon OSL

– Vil vise at du kan stole på oss
Én av tre lastebilsjåfører i Norge er utenlandske, og disse kommer i hovedsak fra Øst-Europa. Hver dag krysser 3000 lastebiler grensen inn til Norge.

Norske myndigheter og et samlet norsk arbeidsliv har nå laget kampanjen «Mamma presenterer» for å øke kunnskapen om særnorske regler og kjøreforhold blant utenlandske yrkessjåfører og deres arbeidsgivere.

– Målet med denne kampanjen er å informere om arbeids- og kjøreforhold i Norge. Det er også viktig å vise utenlandske sjåfører at myndighetene er til å stole på, sier Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Arbeidstilsynet - en av partene bak kampanjen, som er oversatt til åtte utenlandske språk og er tilgjengelig på hjemmesiden Mammapresenterer.no.

Myndighetene ønsker bedre dialog
Norske kjøreforhold skiller seg fra det utenlandske sjåfører er vant med hjemmefra. Det finnes også en rekke særnorske regler som de må sette seg inn i.

Myndighetene sliter med å komme i dialog med utenlandske lastebilsjåfører.

– Det har vært utfordrende for myndighetene å komme i kontakt med lastebilsjåfører fra Øst-Europa. Derfor stilte vi oss spørsmålet; Hvem hører de på? spør Finboe Svendsen.

Svaret er selvsagt mamma.

Tre ganger mer utsatt for ulykker
Få yrker har så stor risiko for ulykker som yrkessjåfører. 14 prosent av transportbedrifter i Norge har opplevd ulykke med personskader de siste tolv månedene, ifølge en forskningsrapport fra Fafo/TØI.

Østeuropeiske lastebilsjåfører har de siste årene blitt betydelig bedre utrustet for den tøffe norske vinteren, ifølge tall fra Statens vegvesen. Likevel har utenlandske yrkessjåfører fortsatt tre ganger så høy risiko for å bli involvert i ulykker.

Norge har omlag 35 prosent flere drepte i ulykker med tunge kjøretøy per innbygger enn gjennomsnittet i Europa, ifølge Fafo/TØI.

Mange utenlandske sjåfører er underbetalt. Blant annet fordi de ikke er klar over sin rett til minstelønn og diettpenger når de kjører kabotasje i Norge.

– Utenlandske sjåfører er viktige for Norge, og de er hjertelig velkomne til oss. Samtidig er Norge et annerledesland med glatte, bratte, svingete og smale veier. Lastebilsjåførene må stille godt forberedt, hvis ikke kan farlige situasjoner oppstå. Med denne kampanjen håper vi å hjelpe sjåførene som kommer til oss, sier Finboe Svendsen.

Les også: Høyere ulykkesrisiko for utenlandske lastebiler