Myten om at HVO kan drikkes oppsto allerede i fjor høst da flere nyhetskanaler skrev dette. På bransjenettstedet AT.no ble det for eksempel skrevet følgende i november: "2G Polar (HVO, journ. anm.) inneholder ikke aromater, og er heller ikke giftig eller avgir lukt. Faktisk kan det drikkes uten at det er gjør noe."

Tydelig beskjed i databladet

Nå går både Statoil Fuel & Retail og uavhengige drivstoff-eksperter ut med advarsler mot det de mener kan være livsfarlig feilinformasjon. For i databladet som følger med drivstoffet HVO 100 (Statoils versjon av HVO) kan følgende leses:

"Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONS-SENTER / en lege. IKKE framkall brekning."

Ifølge Statoil er det ikke bare drivstoffet i seg selv, men også eventuelle additiver som tilsettes, som utgjør en helserisiko.

Med andre ord: La HVO bli på tanken og kjøp drikkevarene i butikken i stedet.

Her finner du hele databladet

Les mer om HVO her