Lastebil.no skrev nylig om et tema som har blitt glemt i jakten på lavest mulig utslipp og mindre forurensing i Norge - nemlig utenlandske lastebiler. For selv om de fleste norske lastebileierne nå for lengst har byttet ut eldre nyttekjøretøy med nyere Euro V- og Euro VI-biler, går det fortsatt store mengder gamle og sterkt forurensende lastebiler på norske veger.

Dette er en av mange Euro III-lastebiler som passerte over grensen da Lastebil.no besøkte Svinesund tollsted nylig. Foto: Stein Inge Stølen Dette er en av mange Euro III-lastebiler som passerte over grensen da Lastebil.no besøkte Svinesund tollsted nylig. Foto: Stein Inge Stølen

Mer enn 10 ganger så høyt utslipp

De siste 15 årene har det skjedd en rivende utvikling når det kommer til utslipp fra lastebiler. Bare siden år 2000 har det blitt lansert fire nye Eurostandarder. Forskjellen på Euro III, som kom i år 2000, og Euro VI, som kom i 2014, er enorm. Bare se på disse tallene som viser Euroklasse-utslippskravene:

Les også: Ingen utslippskrav til utenlandske lastebiler

En Euro III-lastebil slipper ut mer enn 10 ganger så mye NOx, mer enn 5 ganger så mye hydrokarboner og 10 ganger så mye partikler. I tillegg er det verdt å nevne at Euro VI-motorer har vist seg å være enda renere enn utslippsnormen krever når det kommer til lokalt utslipp. Derfor er de reelle forskjellene sannsynligvis enda større.

Denne bilen er slett ikke gammel, men har allerede utdatert renseteknologi. En stor del av de utenlandske lastebilene er av Euro IV-standard. Foto: Stein Inge Stølen Denne bilen er slett ikke gammel, men har allerede utdatert renseteknologi. En stor del av de utenlandske lastebilene er av Euro IV-standard. Foto: Stein Inge Stølen

Møter sine gamle lastebiler langs vegen

- Det er veldig frustrerende å se lastebilen du solgte for flere år siden komme tilbake til Norge og konkurrere om transportoppdrag med din nyere og renere lastebil, sier Knut Henning Ruud, daglig leder ved Ruuds Transport. Mange norske lastebileiere har opplevd akkurat dette de siste årene. Ruud har derimot funnet en måte å løse problemet på. Han har ganske enkelt sluttet å selge videre lastebiler som tas ut av tjeneste.

Bak bedriftsbygningen på Sagstua i Nord-Odal står en Scania R480 med Euro IV-teknologi, som betyr at den er produsert mellom 2005 og 2008. Utslippskravene ved Euro IV var riktignok bedre enn ved Euro III, men likevel slipper den ut mer enn 5 ganger så mye NOx som de nyeste lastebilene som Ruud nå har investert i.

- Det er jo et paradoks at vi blir oppfordret til å drive butikken på en miljøvennlig måte, når vi ser at konkurrentene våre fra utlandet ikke bryr seg om utslipp i det hele tatt, sier Ruud.

Knut Henning Ruud er en av mange NLF-medlemmer som tar miljøansvaret på alvor. Foto: Stein Inge Stølen Knut Henning Ruud er en av mange NLF-medlemmer som tar miljøansvaret på alvor. Foto: Stein Inge Stølen

Støtter tiltaket

Inspektør Øyvind Ivar Grotterød ved Statens vegvesen i Østfold etterlyser strammere miljøkrav til utenlandske lastebiler. Han synes Ruuds løsning er smart.

- Det er et kjempebra tiltak. Flere bør følge hans eksempel.

Grotterød opplyser at mellom 2000 og 3000 vogntog passerer Svinesund hver dag. Da Lastebil.no besøkte kontrollstasjonen ved grensa nylig, observerte vi et svært høyt antall Euro III og Euro IV-biler.

Øyvind Ivar Grotterød ved Statens vegvesen på Svinesund ser mange utrangerte lastebiler som passerer over grensen. Foto: Stein Inge Stølen Øyvind Ivar Grotterød ved Statens vegvesen på Svinesund ser mange utrangerte lastebiler som passerer over grensen. Foto: Stein Inge Stølen

Mange vogntog med lite last

Siden stasjonen også er utstyrt med vekt, er det interessant å se hvor tungt lastet disse bilene er.

- Vi ser mange lastebiler som knapt har noe last i det hele tatt, sier Grotterød.

- Det kan virke som om de tar et hvilket som helst oppdrag, så lenge mottakeren er i Norge. Det er også et moment i miljøspørsmålet. Det burde muligens være et minimumskrav, ikke bare på Eurostandard, men på godsmengden også. Det er ikke bra for miljøet at det kommer bortimot tomme lastebiler til Norge for å kjøre kabotasjeoppdrag, avslutter han.

Geir A. Mo etterlyser miljøkrav til utenlandske lastebiler som utfører transportoppdrag i Norge. Foto: NLF Geir A. Mo etterlyser miljøkrav til utenlandske lastebiler som utfører transportoppdrag i Norge. Foto: NLF

Flytter problemet

Administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Geir A. Mo, har lenge etterlyst utslippskrav hos transportører som utfører kabotasjeoppdrag i Norge.

- Det bør være et minstekrav at de som konkurrerer med norske lastebiler ved innenlands transport holder den samme miljøstandarden. Vi ønsker ikke at aktører med utrangerte og sterkt forurensende kjøretøy benytter disse til kabotasjeoppdrag i andre land, sier Mo. Han har tatt opp temaet i Nordic Logistics Association (NLA) som igjen påvirker EU i Brüssel.

- Dette er et viktig arbeid, ikke minst ovenfor transportkjøperne. De bør ta sitt samfunnsansvar på alvor og stille klima- og miljøkrav til transportørene, forklarer Mo.

Les mer om Euro VI-teknologi her