En tariffavtale er viktig, for både for den som tar imot og den som betaler lønninga i en bedrift. En ryddig tariffavtale er derfor på mange måter ryggraden i den moderne transportbedriften. Den synliggjør hvilke rettigheter og plikter partene har og fungerer som et system for samspill i organisasjonen.

Foto: Stein Inge Stølen Foto: Stein Inge Stølen

Dagens transportmarked er krevende, og den som ikke har orden i sysakene vil raskt finne ut at de stiller med dårlige kort mot stadig større internasjonale aktører. NLFs Tariff- og arbeidsgiverkonferanse fungerer som et "vannhull" for kunnskap og klarhet rundt kompliserte spørsmål knyttet til ansettelse og drift av en stab.

Forbundsleder Per Madsen. Foto: Stig Odenrud Forbundsleder Per Madsen. Foto: Stig Odenrud

Et konkurransespørsmål

Forbundsleder Per Madsen er glad for at så mange lastebileiere benytter seg av tilbudet.

- Dette er en del av profesjonaliseringen som bransjen må være med i for å stå mot nye utfordringer, som økte myndighetskrav og stadig skarpere konkurranse, både fra norske og internasjonale aktører.

NLF-advokat Robert Aksnes holdt et informativt og underholdende innlegg om arbeidsrett. Foto: Stein Inge Stølen NLF-advokat Robert Aksnes holdt et informativt og underholdende innlegg om arbeidsrett. Foto: Stein Inge Stølen

Seniorrådgiver Olav G. Hermansen er ansvarlig for NLF Arbeidsgiver og har god grunn til å være fornøyd med gjennomførelsen av tariff- og arbeidsgiverkonferansen. Foto: Stein Inge Stølen Seniorrådgiver Olav G. Hermansen er ansvarlig for NLF Arbeidsgiver og har god grunn til å være fornøyd med gjennomførelsen av tariff- og arbeidsgiverkonferansen. Foto: Stein Inge Stølen