Trafikksikkerhet er viktig for NLF, og å slutte seg til Trygg Trafikks oppfordring om å bruke refleks er dermed enkel. Når høstmørket setter inn for fullt, kan det være vanskelig å se fotgjengere, ikke minst fra førerhuset i en lastebil. Det er derfor veldig viktig at alle både voksne og barn bruker refleks.

Målet med Refleksdagen er å øke bruken av refleks, og å få ned antall fotgjengerulykker. Dagen arrangeres av Trygg Trafikk, i samarbeid med Sparebank1 Forsikring.

Les mer om Refleksdagen 2016 på Trygg Trafikks hjemmeside.