Strømmen er seniorvisepresident i olje- og gasslogistikkavdelingen hos Kuehne + Nagel og har lang fartstid både i logistikkbransjen og i foreningslivet. Under forrige ukes Transport og logistikk-konferanse på Gardermoen presenterte han sine fremidsutsikter for logistikkbransjen, basert på tall fra olje- og gassnæringen.

- Fra 2014 til 2016 har markedsvolumet gått ned med 44-55 prosent. Det ekstremt mye på to år, sier Strømmen. De to største aktørene på verdensbasis, Schlumberger og Haliburton, har hatt mer enn en 50 prosents reduksjon i omsetning. Den samme tendensen kan sees i andre store olje- og gasselskaper.

Det vil bli verre før det blir bedre, og det blir ikke nødvendigvis bedre for transportørene, kan Strømmen fortelle. Foto: Stein Inge Stølen Det vil bli verre før det blir bedre, og det blir ikke nødvendigvis bedre for transportørene, kan Strømmen fortelle. Foto: Stein Inge Stølen

Har redusert bemanningen

Dette betyr at en vil se en tilsvarende reduksjon i behov for logistikk.

- I 2016 forventer man at rundt 40 nye prosjekter skal starte opp. Det er det laveste på nesten 20 år, og en forventer heller ingen økning til neste år. Snarere motsatt, forteller Strømmen.

På grunn av mindre boring i den norske sektoren, har også Kuehne + Nagel redusert bemanningen drastisk de siste to årene. Det samme gjelder hovedspeditøren Bring.

Tror på økt etterspørsel

- Energibehovet vil øke betydelig i fremtiden. De neste 15-20 årene vil etterspørselen øke med 50 prosent. Det betyr at det også vil bli økt etterspørsel etter energiløsninger og tilhørende infrastruktur, spår Strømmen. Men dette tror han ikke nødvendigvis kommer transportbransjen til gode.

- I dag snur logistikkaktørene på alle steiner for å redusere transportkostnadene. Dette fokuset vil de ta med seg videre etter at krisen er over, for å holde konkurransenivået oppe. Flere aktører vil flytte tjenester til lavkostland for å holde kostnadene nede på nivået som kundene etter hvert nå begynner å bli vant til, sier han.

- Dette skaper press på høykostland som Norge, hvor vi har blitt vant til et lønnsnivå som ikke er forenlig med den fremtidige markedsutviklingen, forteller Strømmen.