Togstreiken er inne i sin fjerde uke. På veiene inn til Oslo hoper køene seg opp. Resultatet er sjåfører som ikke klarer leveringsfrister og som opplever store forsinkelser.

 

Ønsker tilgang til kollektivfelt

I en undersøkelse NLF har gjort overfor medlemmene i Oslo og Akershus peker over 71 prosent av de spurte på at lønnsomheten er svekket som en konsekvens av togstreiken. Over halvparten av de spurte sier at de opplever problemer i form av forsinkelser på planlagte transportoppdrag. Samtidig opplever 71,2 prosent av de spurte at bedriftens lønnsomhet svekkes som en følge av streiken.

- Denne konflikten påfører tap for mange andre næringer enn bare vår. Men om streiken fortsetter er det viktig at myndighetene åpner kollektivfeltet utenom rushtiden for næringstransport slik at vi bedre kan få frem varer og tjenester samfunnet har behov for, sier J. Kristian Bjerke som er regionssjef for Region 1.

- Streiken rammer transportørene hardt. Nå ønsker vi tilgang til kollektivfeltene utenom rushtiden, sier regionssjef for Østfold, Oslo og Akershus J. Kristian Bjerke. - Streiken rammer transportørene hardt. Nå ønsker vi tilgang til kollektivfeltene utenom rushtiden, sier regionssjef for Østfold, Oslo og Akershus J. Kristian Bjerke.

 

Avslag på dispensasjon

I forrige uke snakket NLF med flere transportører som beskrev forholdene som uholdbare.

Harry Nilsen pekte på at de ikke klarer å kjøre like mange oppdrag som normalt som en følge av de lange køene.

- Streiken begynner å få alvorlige konsekvenser for varelevering i og rundt de store byene, fortalte Nilsen til NLF da.

Det er et bilde som undersøkelsen bekrefter. Omlag 75 prosent av transportene er mer enn en time forsinket som en følge av streiken, og rundt 30 prosent er mer enn to timer forsinket. Løsningen for bransjen er å utsette transporten til neste dag eller å kjøre på tider av døgnet hvor trafikkmengden er mindre.

I tillegg svarer 15,7 prosent av de spurte at de må bryte kjøre- og hviletidsreglene – noe de også har anledning til gjennom å rapportere avviket.

NLF ba i slutten av forrige uke Statens vegvesen om å vurdere midlertidig dispensasjon fra kjøre- og hviletidsreglene for sjåfører som blir rammet av forsinkelsene streiken skaper. Mandag denne uken ble anmodningen fra NLF avslått.

 

Tvungen mekling torsdag

Senest i går var det igjen mekling mellom partene i streiken uten at det førte frem, men VG skriver i dag at partene kalles inn til tvungen mekling førstkommende torsdag. Konflikten mellom Norsk Lokomotivmannsforbund og arbeidsgiverne, NSB Persontog og CargoNet, bunner ut i at Lokomotivmannsforbundet vil ha utdanningskrav inn i tariffavtalen. Arbeidsgiverne på sin side mener at det er de som har ansvaret for sikkerheten på jernbanen. Derfor vil de ha kravene til kompetanse regulert av myndighetene og ikke gjennom en tariffavtale.

Les også: