Vegvesenet og Skatteetaten undertegnet i forrige uke en ny samarbeidsavtale som legger grunnlaget for en forsterket innsats mot arbeidsmarkedskriminalitet.

– Vi har nulltoleranse for kriminelle forhold på våre byggeplasser og prosjekter. Vi gjør mye, men ønsker å gjøre mer for å forebygge og bekjempe kriminalitet og sosial dumping. Samarbeidet med Skatteetaten og avtalen vil gi oss bedre verktøyer i denne kampen, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen og direktør Øivind Strømme i Skatteetatens regionavdeling signerte avtalen som skal bedre arbeidet mot arbeidsmarkedskriminalitet. Foto: Kjell Bjørn Vinje Vegdirektør Terje Moe Gustavsen og direktør Øivind Strømme i Skatteetatens regionavdeling signerte avtalen som skal bedre arbeidet mot arbeidsmarkedskriminalitet. Foto: Kjell Bjørn Vinje

Som en honningkrukke på kriminelle

Bygg- og anleggsbransjen har lenge advart mot økende kriminalitet. Jon Sandnes, direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL) tror vi kommer til å se en økende trend etter hvert som bransjen får større økonomiske muskler.

– Veksten i anleggsmarkedet vil være som en honningkrukke på kriminelle. Statens vegvesen må holde guarden oppe. Kriminelle forflytter seg til bransjer hvor det ikke gjøres tiltak.

Sandnes har et særlig innblikk i og erfaring fra byggebransjen, en bransje som har mye til felles med anleggsbransjen. Grafene som viser forventet vekst i bygg- og anleggsbransjen i tiden fremover viser at det er store penger i omløp, og at enda mer er på vei. De store pengesummene tiltrekker seg oppmerksomhet.

– Dette vil være usedvanlig interessant også for de som ikke følger spillereglene. Det er som en honningkrukke. Både for de seriøse, men også for de useriøse. Hold guarden oppe, lød oppfordringen fra Sandnes.

Jon Sandnes, direktør i BNL, viste vekstgrafene som vil interessere både seriøse og useriøse aktører. Her viser han arbeidskostrnadsindeksen i forskejllige land i Europa. Med Norge på topp, og mange østeuropeiske land på bunn. Med andre ord, vanlig norsk lønn er uvanlig høy for mange utlendinger. Foto: Mark Berger Jon Sandnes, direktør i BNL, viste vekstgrafene som vil interessere både seriøse og useriøse aktører. Her viser han arbeidskostrnadsindeksen i forskejllige land i Europa. Med Norge på topp, og mange østeuropeiske land på bunn. Med andre ord, vanlig norsk lønn er uvanlig høy for mange utlendinger. Foto: Mark Berger

Transportnæringen står for tur

NLF-direktør Geir A. Mo har lenge pekt på tilsvarende forhold i transportnæringen. Han mener det er på tide med en kraftig realitetsorientering også her.

- Det er mer enn rimelig å anta at den kriminaliteten vi ser i andre næringer, som for eksempel i bygg og anlegg, også er tilstede i transportnæringen. Det er veldig positivt at myndighetene nå i økende grad retter fokuset dit det trengs. Nå gjelder det å følge opp og iverksette de riktige tiltakene, forteller Mo.

Han tror et sterkere trykk på de som bestiller tjenestene vil bidra til å redusere kriminaliteten.

- Det ligger en betydelig ansvarsbyrde på alle som benytter seg av innleide tjenester, både juridisk og etisk. Myndighetenes økte fokus på transportkjøpernes rolle ved bestilling av frakttjenester er noe vi har etterlyst i lang tid. Dette er et steg i riktig retning, avslutter NLF-direktøren.

Les også: Baner vei for Fair Transport