I begynnelsen av september ble det nordgående løpet i Nordbytunnelen på E6 sør for Oslo helstengt for vedlikehold og utbedringsarbeider. Dette skal foregå frem til begynnelsen av desember. For første gang i Vegvesenets historie blir rushtrafikken avviklet med skiftende kjøreretninger slik at rushtrafikken går med normal kapasitet gjennom tunnelen - riktignok med nedsatt hastighet til 50 km/t. Hensikten med dette er å tilrettelegge for best mulig flyt i de tidsrommene og i de kjøreretningene hvor trafikkmengdene er som størst.

Trafikkulykker, kø og voldelige sammenstøt

- Dette har etter vår oppfatning ikke fungert etter intensjonen. I de to ukene hvor ordningen har vært operativ, har det oppstått trafikale problemer langt utover det som kan anses som rimelig ved denne typen vedlikeholdsarbeid. Det har vært flere trafikkulykker med ytterligere vegstenginger, det har oppstått voldelige sammenstøt mellom frustrerte og hissige trafikanter og næringslivet taper millioner på forsinkelsene, forteller administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

Her sitter NLF-direktør Geir A. Mo og fylkesleder i Østfold Erik Graarud i møte med Vegdirektoratets ledelse, deriblant vegdirektør Terje Moe Gustavsen, i Vestby. Foto: J. Kristian Bjerke Her sitter NLF-direktør Geir A. Mo og fylkesleder i Østfold Erik Graarud i møte med Vegdirektoratets ledelse, deriblant vegdirektør Terje Moe Gustavsen, i Vestby. Foto: J. Kristian Bjerke

Taper flere hundre tusen kroner i måneden

NLF-medlemmer i regionen registrerer i gjennomsnitt en times ståtid i køen i hver retning. Fylkesleder i NLF Østfold Erik Graarud har 10 biler i daglig trafikk gjennom Nordbytunnelen. Han har beregnet sitt tap til 384 000 kroner i måneden.

- I tillegg til de rent økonomiske kostnadene er det også en betydelig trafikksikkerhetsrisiko ved å la næringstrafikken stå i denne køen, utdyper Graarud.

- Yrkessjåfører underlagt kjøre- og hviletid får et ytterligere stressmoment. Det finnes få effektive omkjøringsveier og enkelte av de som finnes er stengt for tunge kjøretøy, eksempelvis Hvassumbakkene ved Årungen.

Dette er forslagene

Fylkeslederen understreker behovet for ytterligere tiltak for å sikre at belastningen for yrkessjåfører, det være seg lastebil- eller bussjåfører, ikke er høyere enn absolutt nødvendig. NLF lanserte derfor en rekke forslag under møtet med Vegdirektoratet i dag:

  • Begge filene i den åpne tunnelen bør vurderes åpnet hele døgnet. Hastigheten settes ned til 50 km/t før og i tunnelen og tunge kjøretøy henvises til omkjøring via Nessetveien. (Tilbakemeldinger fra Vegvesenet tilsier at dette ikke er mulig per dags dato på grunn av trafikksikkerhetshensyn, men at det kan vurderes på sikt.)
  • Som alternativ til toveis trafikk i tunnelen kan det vurderes permanent enveiskjøring henholdsvis i det eksisterende tunnelløpet og over Nessetveien.
  • Hvassumbakkene må IKKE stenges for lette kjøretøy. Det bør heller innføres lavere fartsgrense og holdes hyppige kontroller.
  • RV 23 Oslofjordtunnelen bør vurderes åpnet for tunge kjøretøy med totalvekt under 30 tonn. Følgebil kan benyttes om nødvendig, samt hyppige kontroller.
  • Det kan også hjelpe hvis Bastø-Fosen-sambandet utvider rutetilbudet utover natt og tidlig morgen.

Les også: Oslofjordtunnelen stenges midlertidig for tunge kjøretøy