- I dag har vi en lærling i bedriften, og vi tar inn en til to nye hvert år. For oss er lærlingene svært nyttige og de fleste fortsetter å jobbe for oss etter endt lærlingeperiode, sier Vidar Sand i C.P. Sand Transport.

Må følges opp

For det er ikke noen tvil om at transportbedriften på Flateby er fornøyd med lærlingene.

- Ikke bare er de en god måte å rekruttere arbeidskraft til bransjen på, for oss er de også en svært nyttig ressurs. Men det er ikke bare å ta inn lærlinger og tro at man får ferdigutdannede sjåfører. Man må ta høyde for at de er uerfarne, og man må sette av tid til å følge dem opp. Hos oss er vi med lærlingene i bilen den første tiden, sier Sand.

- Lærlinger er en viktig og verdifull ressurs og vi tar inn en til to lærlinger hvert år, sier Vidar Sand i C.P. Sand Transport. Foto: Jan Harry Svendsen - Lærlinger er en viktig og verdifull ressurs og vi tar inn en til to lærlinger hvert år, sier Vidar Sand i C.P. Sand Transport. Foto: Jan Harry Svendsen

Mange dyktige

- Vår erfaring er at det er svært mange flinke lærlinger som tar faget og yrket seriøst. Selvsagt har vi også opplevd at vi har fått noen som ikke er helt egnet, men de er i et mindretall, sier Sand.

- Det er viktig å huske på at lærlinger er en viktig rekrutteringskanal til yrket, og en ressurs som vi må ta godt vare på. Jeg tror at ordningen er vesentlig for å opprettholde rekrutteringen av norske sjåfører, sier Sand.

Godt samarbeid

Opplæringskontoret for service og samferdsel har, sammen med sine medlemsbedrifter, utdannet over 1000 fagarbeidere siden oppstarten i 1994, og de er svært fornøyde med samarbeidet med C.P. Sand.

- De tar ansvar og prøver. Vi er veldig glade for å ha dem med på laget og kunne ønsket oss flere bedrifter som er like stabile som det C.P. Sand er, sier Charles Galaasen som er daglig leder og ansvarlig for logistikkfaget hos opplæringskontoret.

Charles Galaasen som er daglig leder og ansvarlig for logistikkfaget hos opplæringskontoret ønsker seg mer kontinuitet blant lærlingebedriftene. Foto: SOTIN Charles Galaasen som er daglig leder og ansvarlig for logistikkfaget hos opplæringskontoret ønsker seg mer kontinuitet blant lærlingebedriftene. Foto: SOTIN

Garanterer lærlingeplass

Ifølge Galaasen er det ikke mangel på lærlingeplasser hos bedriftene, men han ønsker seg mer kontinuitet blant lærlingebedriftene.

- Lærlingebedriftene må læres opp til å ta imot lærlinger og ha en forståelse av hva det betyr. Det er viktig å tilpasse opplæring og kjøreoppdrag etter kompetansenivået, og sørge for at lærlingen får gode holdninger. Men noen mangel på lærlingeplasser er det ikke, sier han.

Har arbeidsgiveransvar

- Den praktiske opplæringen av lærlingen er lærlingebedriftenes ansvar. De skal lære lærlingen å være arbeidstaker, så skal vi kvalitetssikre, forklarer Galaasen.

Han sier mange bedrifter tror at Opplæringskontoret gjør hele jobben, og ser på lærlingen som normal arbeidskraft.

- Det er ikke tilfellet. Ansvaret for at lærlingen får riktig opplæring er et samarbeid mellom tre parter. Lærlingen har ansvaret for å følge bedriftens rutiner og regler, og for å delta aktivt i opplæringen. Bedriften har ansvar for å gi praktisk opplæring i faget, noe som blant annet innebærer at de må være sikre på at lærlingen kan slippes alene bak rattet på transportoppdrag. Opplæringskontoret veileder både bedrift og lærling i prosessen, og er med på å kvalitetssikre at lærlingen får opplæring i henhold til læreplaner. Bedriften har arbeidsgiveransvaret for lærlingen med de plikter som følger med.

Dennis er en av mange lærlinger som har hatt praksis hos C.P. Sand Transport. Foto: Jan Harry Svendsen Dennis er en av mange lærlinger som har hatt praksis hos C.P. Sand Transport. Foto: Jan Harry Svendsen

- Ikke gå etter de fineste bilene

Men også lærlingen har et ansvar. For mens mange frister med V8-ere og fine biler er det ikke det som bør veie tyngst når en lærling bestemmer seg for lærlingebedrift.

- Det viktigste for lærlingen er å se hva bedriften kan tilby, og ikke om de har de fineste bilene med de største V8-erne. Vi opplever dessverre at endel lærlinger headhuntes over til andre bedrifter som frister med fine biler og store motorer. Det er noe vi liker dårlig, avslutter Galaasen.