– Jeg tror mange transportkjøpere vil ta ansvar, men prisjaget i bransjen er veldig stort. Så lenge ingen blir tatt, lar en det skli litt igjennom, sier Per Herman Pedersen i Krimseksjonen i Statens vegvesen til NRK. I samarbeid med utekontrollørene landet rundt vil Krimseksjonen kartlegge om det er transportkjøpere som går igjen i sakene der sjåfører blir stoppet for lovbrudd.

– Dette kan for eksempel være gjentatte brudd på kjøre- og hviletiden, der Vegvesenet mener transportkjøperen burde ha visst at sjåføren må bryte loven for å komme frem med varene i tide, sier Pedersen.

NLF-advokat Robert Aksnes kan allerede nå vise til eksempler på transportkjøpere som er straffet etter å ikke ha ivaretatt sitt ansvar. Foto: Stein Inge Stølen NLF-advokat Robert Aksnes kan allerede nå vise til eksempler på transportkjøpere som er straffet etter å ikke ha ivaretatt sitt ansvar. Foto: Stein Inge Stølen

Finnes allerede flere dommer

Vegvesenets krimenhet er en av flere representanter for offentlige myndigheter som deltar på NLFs Transportturné. Et av hovedformålene med turneen er å drive opplysningsarbeid ovenfor transportkjøpere, og samtidig lansere en ny merkevare for bestilling av trygg transport fra ansvarlige transportører; Fair Transport.

Under transportkjøperseminarene får deltakerne en grundig innførsel i de juridiske forpliktelsene ved bestilling av transport av NLF-advokatene.

- Det finnes allerede nå flere dommer hvor transportkjøpere har blitt straffet gjennom medvirkerplikten, etter at en transportør har brutt lover og regler. Det holder ikke lenger å si at ”vi ikke visste”. Nå er det transportkjøperens juridiske plikt å påse at lover og regler faktisk blir overholdt, understreker advokat Robert Aksnes.

Dette er noen av lovene:

Straffelovens §48A. Et foretak kan straffes når en tredjeperson foretar en straffbar handling på vegne av foretaket.

Yrkestransportloven. Oppdragsgivers ansvar for at den som leies inn har nødvendig tillatelse.

Kjøre- og hviletidsbestemmelser. Rådsforordning 561/2006 art 10 nr. 4: Foretak, avsendere, speditører, turoperatører, hovedleverandører, underleverandører skal sikre at avtalte transportplaner er i samsvar.

Arbeidsmiljøloven §3. Avsendere, speditører, leverandører, oppdragsgivere og andre ledd i transportkjeden skal medvirke til at bestemmelsene i forskriftene følges.

NLF-direktør Geir A. Mo håper ansvarlige transportkjøpere vil etterspørre Fair Transport. Foto: Stein Inge Stølen NLF-direktør Geir A. Mo håper ansvarlige transportkjøpere vil etterspørre Fair Transport. Foto: Stein Inge Stølen

Fair Transport kan være løsningen

For de som trenger en rettesnor for hvordan en ivaretar sitt ansvar bestilling av transport, kan en benytte Arbeidstilsynets nye veileder. Denne gir en tydelig og systematisk gjennomgang av forpliktelsene en har som oppdragsgiver. Hvis en ønsker å være enda tryggere, kan en etterspørre frakt fra Fair Transport-bedrifter.

- Gjennom NLFs eksisterende kvalitetsprogrammer er det allerede flere hundre bedrifter som oppfyller kriteriene til Fair Transport. Sertifiseringen av disse er godt i gang. Nå er det opp til transportkjøperne å benytte seg av disse kvalitetsbedriftene, og flytte fokuset bort ifra pris alene til også å handle om trafikksikkerhet, miljø og sosialt ansvar, forteller NLF-direktør Geir A. Mo.

Les også: Baner vei for Fair Transport