Tallene fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) viser en laber satsing på elektriske varebiler så langt i år. Likevel er det grunn til å tro at 2017 blir et godt år for nullutslippskjøretøy i nyttetransporten.

Både Volkswagen og Renault lanserer elektriske versjoner av sine større varebiler i 2017, henholdsvis e-Crafter og Master ZE. Begge har en oppgitt rekkevidde på 200 kilometer og skal kunne laste over et tonn (i e-Crafters tilfelle hele 1 700 kilo). Det er derfor grunn til å tro at mange sitter på gjerdet og venter til disse blir tilgjengelig for norske kunder.

Tilbyr økonomisk støtte til nullutslipp

Nytt av året er også Enovas støtteordning for investering i nullutslippskjøretøy i næringslivet. Ordningen gir bedrifter som velger batteridrevne eller hydrogendrevne lastebiler og varebiler muligheten for å få dekket deler av merkostnaden til denne typen av kjøretøyer.

– Gode støtteordninger til privatbilisten har ført til salg av mer enn 100 000 elektriske personbiler i Norge. Vi har ikke hatt de samme insentivene innenfor proffmarkedet, og håper nå at dette tilbudet fører til en oppsving også her, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Les mer: Enova støtter nullutslipp