Tariffavtalen gir deg som arbeidsgiver en del forpliktelser, men den er vel så mye et instrument for deg til å bygge en god bedriftskultur og sørge for mer effektiv drift. Hvordan du kan oppnå dette får du nyttig kunnskap om på  NLFs tariffkurs 6 . juni.

Seniorrådgiver Olav G. Hermansen håper flere NLF-medlemmer benytter seg av mulighetene som ligger i en tariffavtale. Foto: NLF-arkiv Seniorrådgiver Olav G. Hermansen håper flere NLF-medlemmer benytter seg av mulighetene som ligger i en tariffavtale. Foto: NLF-arkiv

Kan gi bedre verktøy ved konfliktsituasjoner

Seniorrådgiver Olav G. Hermansen trekker frem flere aspekter hvor arbeidsgivere kan finne ubrukt potensiale.

- Det er mye å hente på å lære hvordan en kan bruke særavtalen som et styringsinstrument, hvordan en kan bruke arbeidsgivers styringsrett også innenfor konfliktsituasjoner, og ikke minst - hvordan en kan bruke den tillitsvalgte som en ressurs.

Alle disse temaene, og flere til, kan du lære om på kurset 6. juni.

Informasjon om program og påmelding finner du her