Skandalen som først ble omtalt av Lastebil.no i oktober 2018 vokser stadig i omfang. Gjennom store deler av fjoråret fikk Bring Trucking oppmerksomhet i media grunnet påstander om sosial dumping og ulovlige lønninger hos sjåfører ansatt i det statseide selskapet. Fremleggelse av regelstridige lønnsslipper, konstaterte brudd på minstelønnsbestemmelsene, samt urovekkende opplysninger fra varslere til tross: Ledelsen i Posten Norge og Bring hevdet hardnakket at selskapet fulgte alle gjeldende lover og regler. 

Men på nyåret begynte bildet for alvor å slå sprekker.

Først kom innrømmelser fra Posten Norge rundt omfanget av kabotasjekjøringen med Bring Trucking. Mens man tidligere har nektet å oppgi et konkret antall, kun at kabotasje «utgjør mindre enn én prosent av Posten Norges transporter», fikk man i januar bekreftet at det i realiteten var snakk om minimum tre tusen kabotasjeoppdrag hvert år.

På toppen av dette kommer såkalte kombinerte transporter, altså transport hvor man overtar eller leverer gods fra enten jernbane eller båt. Her er det også snakk om flere tusen årlige turer. Siden bestemmelsen om lovpålagt minstelønn trådte i kraft sommeren 2015, har sjåførene utført minimum 10 000 innenriksoppdrag i Norge - kanskje så mye som det dobbelte.

Etter påtrykk fra Fredrik Solvang under NRKs Debatten oppga Postens kommunikasjonsdirektør Elisabeth Gjølme at Bring Trucking kjører omtrent ti kabotasjeoppdrag daglig i Norge. Senere fikk NLF-Magasinet bekreftet at det årlige antallet er rundt 3000. Kombinerte transporter, som også er underlagt minstelønn, kommer i tillegg. Foto: Skjermdump, NRK Etter påtrykk fra Fredrik Solvang under NRKs Debatten oppga Postens kommunikasjonsdirektør Elisabeth Gjølme at Bring Trucking kjører omtrent ti kabotasjeoppdrag daglig i Norge. Senere fikk NLF-Magasinet bekreftet at det årlige antallet er rundt 3000. Kombinerte transporter, som også er underlagt minstelønn, kommer i tillegg. Foto: Skjermdump, NRK

Seks måneders underbetaling dokumentert

Det gjentagende spørsmålet har vært: Får sjåførene riktig lønn under disse oppdragene? Når man utfører kabotasje og/eller kombinert transport, er sjåførene underlagt norske lønns- og arbeidsvilkår, herunder norsk minstelønn, etter den gjeldende allmenngjøringsloven. Samtidig har ansatte i Bring Trucking selv oppgitt til både Lastebil.no og uavhengige journalister at dette ikke praktiseres.

Gjennom varslere har man nå kunnet knytte lønnsslipper fra måneder med kabotasjekjøring sammen med kontoutskrifter som viser faktiske utbetalinger, og utover enhver tvil bevist at sjåførene ikke får betalt etter de norske lønnsbestemmelsene. Over en periode på et halvt år har ingen av kabotasjesjåførene Lastebil.no har vært i kontakt med fått betaling i henhold til norsk lovgivning.

– Det triste er at sjåførene har forsøkt å varsle om dette i årevis. Men de har ikke blitt hørt, hverken gjennom Brings interne varslingskanaler eller av norske myndigheter. Nå som vi endelig kan bevise at sjåførene har snakket sant hele tiden, håper vi virkelig at de blir tatt på alvor, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Ved å overvåke lønnsutbetalinger over flere måneder, har Lastebil.no kunnet dokumentere at sjåførene ikke mottar norsk minstelønn etter innenrikskjøring i Norge. Foto: Skjermdumper gitt av varslere ansatt i Bring Trucking Ved å overvåke lønnsutbetalinger over flere måneder, har Lastebil.no kunnet dokumentere at sjåførene ikke mottar norsk minstelønn etter innenrikskjøring i Norge. Foto: Skjermdumper gitt av varslere ansatt i Bring Trucking

Tilbyr arbeidssøkere ulovlige lønnsvilkår

Varslere bestående av sjåfører ansatt i Bring Trucking oppgir at de ikke får norsk minstelønn, men at de får en mindre godtgjørelse per tur ved innenrikskjøring. Denne godtgjørelsen er imidlertid langt unna kravene satt av norske myndigheter, som tilsvarer omtrent 18 Euro per time. 

I tillegg til dokumentasjonen knyttet til lønnsregistrering og utbetalinger, har man også fått bekreftet fra Bring Truckings egen administrasjon at de ikke har som intensjon å følge reglene. Dette var imidlertid ikke enkelt: Fordi sjåførene frykter for sine arbeidsplasser hvis det oppdages at de gir opplysninger til media, måtte man gå alternative veger for å innhente informasjon.

Ved bruk av falsk identitet utga Lastebil.nos journalist seg for å være en sjåfør på utkikk etter jobb med ønske om kjøring i Norge. Det ble på den måten etablert e-postkorrespondanse med en rekrutteringsansvarlig i selskapet. På spørsmål fra jobbsøkeren om betingelser knyttet til lønnsforhold og arbeidstid ved kjøring i Norge, skriver representanten følgende (oversatt under):

«Vi betaler ikke 18 Euro i timen for innenriksturer. Vi betaler noe tillegg for kjøring i Norge. Det er ditt valg.»

Representanten bekrefter dermed sjåførenes påstand, nemlig at de lønnes under lovlig nivå (18 Euro) ved innenrikskjøring i Norge. Da jobbsøkeren svarer med å sitere den norske lovteksten ord for ord, får han bare følgende respons (oversatt under):

«Jeg beklager, men jeg har ikke tid til å diskutere dette. Du vet hva vi betaler, gi meg beskjed om du vil jobbe for oss.»

Her kan du lese korrespondansen i sin helhet

Bring Truckings administrasjon oppgir til en jobbsøkende sjåfør at han ikke kan forvente norsk minstelønn ved innenriksoppdrag i Norge. Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen Bring Truckings administrasjon oppgir til en jobbsøkende sjåfør at han ikke kan forvente norsk minstelønn ved innenriksoppdrag i Norge. Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen

Organisert svindel av sjåfører

– Dette levner ingen tvil. Selv når Bring Trucking konfronteres med gjeldende lover og regler, får man beskjed om å akseptere ulovlig lav lønn ved innenrikskjøring, sier Mo.

Han mener at selv om sjåførene mottar et lite tillegg for kabotasjeoppdrag, vil det i praksis bety at man kjører på slovakiske lønnsvilkår i Norge, i direkte konkurranse med norske arbeidstakere. I tillegg til å være sterkt konkurransevridende og ødeleggende for den norske transportnæringen i sin helhet, utgjør det også en organisert form for økonomisk svindel mot sjåførene.

– Når man vet at det er snakk om minst 10 000 oppdrag hvor det etter bevisene å dømme er betalt godt under lovlig norsk minstelønnssats, blir dette svært alvorlig. Sjåførene kan ha blitt unndratt flere titalls millioner kroner i uteblivende lønninger.

NLF-direktøren understreker at estimatene er basert på Posten Norges eget anslag av omfanget, og at det faktiske tallet sannsynligvis er langt høyere, hvis man legger sjåførenes tilbakemeldinger til grunn.

– Vi betaler norsk minstelønn

Posten Norge ønsker ikke å svare detaljert på spørsmål rundt dokumentasjonen som er fremlagt. Pressesjef John Eckhoff avviser kategorisk samtlige påstander og mener NLF gir et vrengebilde av situasjonen.

–  Dere stiller upresise spørsmål og får åpenbart svar fra sjåførene som er basert på misforståelser. Det samme gjelder epost-korrespondansen med vår koordinator i Slovakia. Det fører til at dere trekker feil konklusjoner. Vi bekrefter igjen at Bring Trucking betaler norsk minstelønn til sjåfører som kjører innenlandske oppdrag i Norge. Internasjonale oppdrag lønnes derimot på vanlig måte etter slovakiske lønnsvilkår.

Les også: Bring Trucking anmeldt for sosial dumping - igjen