Den sterke trafikkveksten over grensen fortsetter. Bare over Svinesund alene passerte det i 2018 hele 2.681 tunge kjøretøy hvert døgn.

Sterkest økning for tunge kjøretøy

Over en tiårsperiode kan man nå se en voldsom utvikling: Det passerte over 260 000 flere tunge kjøretøy over Svinesund i 2018 enn i 2009. Dette utgjør en økning på hele 36,4 prosent. Veksten for denne kjøretøygruppen er også mye sterkere enn for alle trafikantgrupper kombinert, som til sammenligning økte med 19,3 prosent i samme periode.

Kilde: Statens vegvesen Kilde: Statens vegvesen

91 prosent utenlandske kjøretøy

Trafikktellinger utført av NLF viser at andelen utenlandske tunge kjøretøy over Svinesund utgjør hele 91 prosent. SSBs statistikk for grensekryssende gods oppgir den norske andelen på landsbasis til 29,2 prosent (tall fra 3. kvartal 2018), en nedgang på 19,4 prosent siden 2013. Samtidig har baltiske og polske lastebiler økt med henholdsvis 97,1 prosent og 51,7 prosent. Lastebiler fra øvrige østeuropeiske land, som Romania, Bulgaria og Slovakia, sier statistikken imidlertid ingenting om.

Les også: 570 «tomme» vogntog over grensen hvert eneste døgn