Den siste tiden er det blitt kjent at Vlantana Norge mest sannsynlig over lang tid har drevet systematisk underbetaling av sine sjåfører.

De blir ansatt utelukkende på 50-prosentskontrakter og får lønn deretter, men utfører ifølge Arbeidstilsynet et arbeid som tilsvarer full stilling. I tillegg kjører et betydelig antall av Vlantana Norges sjåfører om natten, uten at det blir betalt tillegg for dette.

Resultatet er i praksis at sjåførene kjører på en lønnssats som utgjør halvparten av det som er lovpålagt.

Schenker AS har terminert avtalen med Vlantana Norge

Bare noen dager etter at Lastebil.no publiserte de første sakene om Vlantana Norge-skandalen, kom meldingen om at Schenker AS terminerer kontrakten med transportøren, etter å ha avdekket feilaktig dokumentasjon knyttet til lønns- og arbeidsvilkår.

Spørsmålet mange har stilt seg etter at sakens detaljer har blitt kjent, er: Hvordan kunne dette gå uoppdaget hos kundene over så lang tid?

Etter å ha sendt henvendelser til fire navngitte transportjøpere, herunder Postnord, ASKO, Mowi og DB Schenker, er det tydelig at samtlige, med unntak av Mowi, har gjennomført jevnlige revisjoner av Vlantana Norge de siste årene. Mowi har gjennomført revisjon mot moderselskapet Vlantana. Alle opplyser at de ikke har funnet noen brudd.

Flertallet av Vlantana Norges trekkvogner er nå helt anonyme. Denne ble observert på Fugleåsen tidligere i uken. Foto: Stein Inge Stølen Flertallet av Vlantana Norges trekkvogner er nå helt anonyme. Denne ble observert på Fugleåsen tidligere i uken. Foto: Stein Inge Stølen

Ble instruert til å villede PostNords revisjonsavdeling

Gjennom dokumentasjonen som er fremkommet etter millionforliket tidligere i høst, samt Arbeidstilsynets prosess i etterkant av to uanmeldte tilsyn, finnes det noen tydelige indikatorer på hvorfor så mange storkunder med tilsynelatende veletablerte kontrollrutiner ikke klarte å avdekke detaljene som nå er kjent.

En av de mest oppsiktsvekkende metodene er at flere sjåfører, gjennom signerte egenerklæringer, oppgir at de ble instruert til å villede PostNords revisjonsavdeling.

De kunne ikke snakke om at de ikke fikk betalt utover 50 prosents arbeid selv om de jobbet langt mer. De fikk heller ikke snakke om ubetalt nattarbeid eller det de selv beskriver som dårlige levekår. I stedet ble de tvunget til å si at alt var i orden, med trussel om umiddelbar oppsigelse hvis de ikke godtok dette.

Her er et utdrag fra den signerte erklæringen, oversatt fra litauisk av sakkyndig. Her er et utdrag fra den signerte erklæringen, oversatt fra litauisk av sakkyndig.

Lønnsslippene avslørte ingenting

Transportkjøpernes påseplikt handler om at man skal sikre seg at arbeidstakerne ikke har dårligere lønnsvilkår enn det som fremkommer av allmenngjøringen. Dette håndteres vanligvis ved at man ved revisjoner etterspør arbeidskontrakter og lønnsslipper, for å kontrollere at kontraktene som er inngått omfatter riktig lønn og at de ansatte har fått utbetalt i henhold til dette.

Det er nå kjent at Vlantana Norge har gått langt i å skjule sporene etter underbetaling også gjennom dokumentasjonen som utleveres til kunder og myndigheter. Ved å skrive ned antall timer og endre tidspunkt for kjøringen fra natt til dag, har selskapet kunnet manipulere grunnlaget for lønnsberegning slik at lønnsslippene fremstår som korrekte i forhold til stillingsbrøken på 50 prosent. På den måten har ikke transportkjøperne vært i stand til å avdekke manipulasjonen.

– Det fremlegges meget alvorlige påstander. Dersom dette er riktig, vil det selvsagt få konsekvenser for vårt forhold til denne leverandøren, uttaler kommunikasjons- og markedsdirektør i PostNord, Ole A. Hagen.

Vlantana Norge kjører med profilerte biler for Schenker. Foto: Stein Inge Stølen Vlantana Norge kjører med profilerte biler for Schenker. Foto: Stein Inge Stølen

Schenker: Har mottatt feilaktig informasjon

Kommunikasjonssjef Nils-Petter Buer i Schenker AS vil ikke gå inn på detaljene i de enkelte revisjonene, men oppgir at de ikke avdekket brudd på gjeldende forskrifter i noen av revisjonene, før Lastebil.nos avsløringer kom for en dag. Den siste revisjonen skal ha vært utført så sent som i oktober 2019.

– Vi har avdekket avvik ved lønns- og arbeidsvilkår knyttet til de sjåførene som har kjørt for oss, og vi finner dette tillitsbruddet så alvorlig at vi sier opp vår avtale med Vlantana Norge AS, fortalte Buer til Lastebil.no tidligere denne uken.

Schenker AS har avdekket at dokumentasjon som er innhentet ved tidligere revisjoner av Vlantana Norge er feilaktig.

ASKO Transport ser alvorlig på alle forhold som bryter med norsk lov og varsler rutineendringer ved revisjonene. Det er ikke bekreftet at bilen på bildet tilhører Vlantana Norge AS, og fungerer derfor kun som en illustrasjon. Foto: Stein Inge Stølen ASKO Transport ser alvorlig på alle forhold som bryter med norsk lov og varsler rutineendringer ved revisjonene. Det er ikke bekreftet at bilen på bildet tilhører Vlantana Norge AS, og fungerer derfor kun som en illustrasjon. Foto: Stein Inge Stølen

Rutineendring og nye revisjoner

ASKO Transport AS varsler på sin side en ekstern granskning av Vlantana Norge for å få svar på uregelmessighetene som er fremkommet.

– Vi tar på generelt grunnlag sterk avstand fra all form for utnyttelse av underbetalt arbeidskraft og arbeidsforhold som bryter med norsk lov. Ved tilfeller hvor dette avdekkes, vil ASKO Transport AS umiddelbart avslutte kontraktsforholdet, forteller direktør John Strand.

I lys av forholdene som nå er kjent vil også Strand undersøke om revisjonene kan bli enda bedre i fremtiden.

– Vi ser at våre rutiner kan justeres på enkelte punkter for å sikre enda bedre kontroll. Dette vil bli gjort, med mål om å øke sannsynligheten for at eventuell manipulering av dokumentasjon blir avdekket.

Mowi (tidligere Marine Harvest) opplyser at de ikke har utført revisjoner mot Vlantana Norge, men mot moderselskapet Vlantana UAB, uten å ha avdekket brudd.

Kommunikasjonsdirektør Ola Helge Hjetland opplyser at de er i ferd med å planlegge og forberede egne tiltak mot Vlantana Norge, men vil ikke kommentere eventuelle konsekvenser på nåværende tidspunkt.

Ikke fått med deg saken? Les deg opp her