– Bestillere av transporttjenester har et viktig ansvar for å bidra til lovlige arbeidsforhold og rettferdige konkurransevilkår. Dersom bestillerne gjør sin del av jobben, vil det begrense markedet for de useriøse aktørene betydelig. Det vil igjen bidra til bedre lønns- og arbeidsvilkår for svært mange sjåfører, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Tilsynene viser at mange transportbestillere synes det er utfordrende å ivareta plikten til å informere om og påse at aktørene de kjøper transporttjenester av følger reglene for allmenngjort minstelønn. Derfor har Arbeidstilsynet i 2019 trappet opp tilsyns- og veiledningsaktiviteten rettet mot bestillere og hovedleverandører av transportoppdrag.

Direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet øker tilsynsaktiviteten mot transportkjøperne. Hun tror og håper at Fair Transport kan bidra til å gi mer ryddige forhold i transportnæringen. Arkivfoto: Stein Inge Stølen Direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet øker tilsynsaktiviteten mot transportkjøperne. Hun tror og håper at Fair Transport kan bidra til å gi mer ryddige forhold i transportnæringen. Arkivfoto: Stein Inge Stølen

Flertallet av utenlandske sjåfører har ulovlig lav lønn

Flesteparten av de norske virksomhetene gir sjåførene lovpålagt minstelønn. Arbeidstilsynet avdekker imidlertid mange brudd blant utenlandske virksomheter. Over halvparten av de utenlandske godstransportvirksomhetene som er kontrollert har én eller flere sjåfører som tjener mindre enn allmenngjort lønn, mens nær åtte av ti kontrollerte utenlandske turbiltransportvirksomheter har én eller flere sjåfører som tjener mindre enn allmenngjort lønn.

– Norske virksomheter som benytter utenlandske transportører må være seg sitt ansvar bevisst. De må i mye større grad overholde den plikten de har til å informere om hvilke lønns- og arbeidsbetingelser som gjelder i denne bransjen, og de må bli flinkere til å sørge for at de utenlandske sjåførene får lovlig lønn, sier Vollheim.

Stein Lier-Hansen, direktør i Norsk Industri, sammen med NLF-direktør Geir A. Mo under lansering av Fair Transport på Arendalsuka. Foto: Skjermdump fra NLFs direktesending Stein Lier-Hansen, direktør i Norsk Industri, sammen med NLF-direktør Geir A. Mo under lansering av Fair Transport på Arendalsuka. Foto: Skjermdump fra NLFs direktesending

– Fair Transport er løsningen

NLF-direktør Geir A. Mo viser til Fair Transport, NLFs sertifiseringsprogram for dokumentasjon av kvalitet i transportbedrifter.

– Dette vil bidra til at transportkjøpere enklere kan finne transportører som leverer tjenester i henhold til regelverket.

Mo får støtte hos transportkjøperne, deriblant Stein Lier-Hansen, direktør i Norsk Industri.

– Tidligere har det vært komplisert for transportkjøpere å få dokumentert arbeidsforholdene hos transportørene. Fair Transport-sertifiseringen vil gjøre det enklere, forteller Lier-Hansen til Aftenposten.

Les også: Norsk Industri lovpriser Fair Transport