Ifølge det danske nettstedet  Fagbladet 3F har den rumenske sjåføren Emilian Tudor Jetzi kjørt varer for Ikea over hele Norden som ansatt i Bring Trucking, med en månedslønn på 381 Euro - i overkant av 3 500 kroner. Sjåføren mener at han i praksis har vært ansatt i Danmark, siden det var her virksomheten i var basert, og ikke i Slovakia. Derfor krever han etterbetaling av differansen mellom lønnsnivåene i de to landene, som skal være beregnet til to millioner kroner.

Her lager rumenske Bring-sjåfører middag i den tomme lastebilhengeren, mens de venter på flere kabotasjeoppdrag. Foto: Skjermdump / BBC Her lager rumenske Bring-sjåfører middag i den tomme lastebilhengeren, mens de venter på flere kabotasjeoppdrag. Foto: Skjermdump / BBC

Ville flytte saken til Slovakia

I fjor forsøkte Bring Truckings advokat å få omgjort København Byretts avgjørelse om at saken skulle gå for dansk rett. Argumentasjonen for å flytte prosessen til Slovakia var at dette på papiret var sjåførens ansettelsessted, som også dikterte lønnsbestemmelsene som utgjør stridens kjerne. Dette kravet har Landsretten nå avvist: Det er nå endelig bestemt at rettssaken skal gå i Danmark.

Det er definisjonen av utstasjonerte arbeidstakere, og hvilke vilkår som skal gjelde under slike arbeidsforhold, som vil bli problematisert når rettssaken endelig finner sted. Sjåføren opplyser at selv om han var ansatt i Bring Trucking, et firma registrert i Slovakia, kjørte han aldri gods i dette landet. Det eneste tidspunktet han befant seg der var da han ble fraktet sammen med andre sjåfører fra Bucuresti i Romania til Slovakia. Den reelle arbeidsbasen var i Danmark.

Bring Trucking utfører flere tusen årlige innenriksoppdrag i Norge. Tidligere i år fremkom det at de ikke får norsk lønn under disse oppdragene, slik loven krever. Foto: Stein Inge Stølen Bring Trucking utfører flere tusen årlige innenriksoppdrag i Norge. Tidligere i år fremkom det at de ikke får norsk lønn under disse oppdragene, slik loven krever. Foto: Stein Inge Stølen

Kan åpne for lignende krav fra andre sjåfører

– Fra Slovakia ble vi kjørt videre til Danmark, hvor lastebilen sto parat hos Bring Truckings kontor og plass i Kastrup. Der rengjorde jeg lastebilen og lempet kofferten inn. Transporten var organisert av Bring, fortalte Jetzi i Københavns Byrett.

Det er antatt at rettsavgjørelsen vil skape presedens også for andre sjåfører som arbeider under lignende vilkår i Europa, også i Norge. Med andre ord: Hvis Jetzi vinner frem med sitt krav, er det fullt mulig at andre sjåfører med uforholdsmessig dårlige lønnsvilkår kan gjøre det samme.

Les også:  Bring Trucking: «Nei, vi betaler ikke norsk minstelønn»