8. april informerte vegvesenet om at de søkte EFTA om en forlengelse av unntaket som utgår den 12. april. Søknaden knyttet til forlengelse er i henhold til retningslinjer gitt av ESA og EU- kommisjonen.

Det første fritaket avviker på flere punkter fra fritaket som trer i kraft 13. april.

Regel Gjeldende regler Dispensasjon fra 13.03.20 Dispensasjon fra 13.04.20
Daglig kjøretid 9 timer (2 ganger i uken 10 timer) Ingen begrensninger (13,5 timer) 11 timer
Døgnhvile 11 timer (3 ganger i uken 9 timer) 9 timer 9 timer
Kjøretid 1 uke 56 timer Ingen begrensninger 58 timer
Kjøretid 2 uker 90 timer Ingen begrensninger

96 timer

 

Ukehvile 24 timer etterfulgt av 45 timer
(Den reduserte SKAL kompenseres)
24 timer (Ingen krav til kompensasjon) 24 timer etterfulgt av 45 timer
(Den reduserte trenger ikke kompenseres)
Pauser 45min (15+30) Ingen unntak Ingen unntak
FATS Gjelder Gjelder Gjelder

Dette betyr en innstramming av dispensasjonen som gjelder frem til den 12/4-2020 i Norge.

https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/presse/nyheter/nasjonalt/gir-dispenasjon-fra-kjore-og-hviletidsreglene

https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/presse/nyheter/nasjonalt/unntaket-gjelder-all-transport

https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/presse/nyheter/nasjonalt/forlenger-unntak-fra-kjore-og-hviletidsreglene