Yrkessjåfører i langtransport som har innreisekarantene, kan ha oppholdssted med enerom i kjøretøyet dersom det er egnet for overnatting. Når en sjåfør er underlagt innreisekarantene, kan sjåføren samtidig ta normal ukehvil i kjøretøyet.

Det er Statens vegvesen Vegdirektoratet som har bestemt at yrkessjåfører som, ved grensepassering, skal dokumentere egnet oppholdssted for å gjennomføre innreisekarantene, kan vise til at de kan avholde også normal ukehvil i kjøretøyet dersom de ikke har tilgang på annet oppholdssted.

Hvordan ordningen med karantenehotell skal praktiseres, er fastsatt i  revidert rundskriv fra Justisdepartementet (pdf-dokument)

I punkt 2c står det:

Yrkessjåfører i langtransport og togpersonell anses for å ha egnet oppholdssted for gjennomføring av karantene dersom de har oppholdssted med enerom i kjøretøyet eller toget og dette er egnet for overnatting. Denne gruppen er på nærmere vilkår unntatt fra plikten til å være i karantene i arbeidstiden etter covid-19-forskriften § 6b, men har karanteneplikt på fritiden.

Ordningen med karantenehotell trådte i kraft ved midnatt natt til mandag 9. november 2020. Rundskrivet som omhandler karantenehotell, ble revidert 13. november 2020, og da ble unntaksbestemmelsen i punkt 2c er lagt til.

Les også:  Oppdatert karanteneveileder