STATUS OPPDATERT: 24.8. kl. 16.20: Partene er kommet til enighet i tariffoppgjøret for byggfagene, og meklingen ble avsluttet 15 timer på overtid. Minstelønna går opp med 6 kroner, akkordtariffene økes med 1,5 prosent og kvinner får egne garderober og toaletter på byggeplassene. 

Men: Selv om partene har kommet fram til en anbefalt løsning, betyr ikke det at det ikke kan bli streik. 24. september går resultatet ut til de 17 000 medlemmene Fellesforbundet har innen byggfagene, som skal si ja eller nei i uravstemning. Blir det nei der, blir det normalt streik – eller en ny løsning partene kommer fram til etter ekstramøter.

Fristen for enighet i tariffoppgjøret i byggfagene gikk ut ved midnatt natt til mandag. Meklingen fortsetter på overtid. Klarer ikke Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening (BNL) å bli enige om en løsning, går 17 000 bygningsarbeidere ut i streik.

Inntil videre har BNL bedt sine medlemmer om å gå på jobb som normalt, selv om de står på streikelista. Dette melder FriFagbevegelse, som utgis av LO Media.

900 bedrifter på streikelista

Fellesforbundet brøt tidligere den frivillige meklingen med Byggenæringens Landsforening (BNL), som er medlem i NHO. Dersom de ikke blir enige i den tvungne meklingen innen fristen, går medlemmene ut i streik. Innspurten i oppgjøret for byggfagene foregår hos Riksmekleren i Oslo, og det er riksmekler Carl Petter Martinsen som skal prøve å få partene til enighet.

Det såkalte varselet om plassfratredelse omfatter nærmere 17 000 medlemmer i over 900 bedrifter i BNL eller med direkteavtale.  Her kan se hvilke bedrifter som blir tatt ut i streik

En storstreik kan føre til problemer for vår bransje, med uteblitte oppdrag og permitteringer som følge av dette igjen.

Krav utover frontfaget

Sent fredag kveld ble partene i frontfagene enige, og den  varslede streiken for 28.000 industriarbeidere avblåst. De såkalte frontfagspartene, Fellesforbundet og Norsk Industri, ble enige om fornyelse av Industrioverenskomsten, hvor alle får et generelt tillegg på 50 øre i timen, og minstelønnssatsene blir hevet. Dette oppgjøret setter normen for etterfølgende tariffområder. Oppgjøret har en total ramme på 1,7 prosent (red.anm.: den samlede kostnaden for alle endringer i tariffavtalen).

Frontfaget legger normalt malen for hva som kan oppnås i oppgjørene som følger etter. Likevel er det en del krav som er fremmet i byggfagene som gjelder spesielt for deres tariffavtale, Fellesoverenskomsten for byggfag.

Fellesforbundet har fremmet krav om:

  • at bedriftene skal ha ansvar for at ansatte hos underentreprenører har like gode lønns- og arbeidsvilkår som i tariffavtalen.
  • at alle ansatte skal ha rett til å jobbe akkord, altså å få betalt for et stykke arbeid som måles av en oppmåler og betales med avtalte akkordtariffer. Et arbeidslag skal ha rett til å kreve akkord selv om bedriften har andre lønnssystemer.
  • at alle byggeplasser skal ha egen garderobe og adskilte toaletter for menn og kvinner.

Les også: Hva betyr en streik for vår bransje?