Vegvesenets database med tall og statistikk fra trafikken, Trafikkdata.no, er en god kilde til informasjon om trafikkflyt. Særlig interessant er det å følge tellepunktet E6 Nye Svinesund Bru, som er Norges viktigste grenseovergang.

Vekst i trafikk generelt, nedgang for tunge kjøretøy

Tall fra fjoråret er nå klare, og de viser at selv om det totale antallet døgnpasseringer over Svinesund har økt fra 15 777 i 2018 til 15 879 i 2019, har antallet passeringer med kjøretøy med lengde mellom 16 og 24 meter falt i samme tidsrom. I fjor passerte det i gjennomsnitt 1 464 kjøretøy over tellepunktet hvert døgn, en nedgang på fem prosent sammenlignet med 2018, da det passerte 1 550 kjøretøy innen samme lengdekategori.

Tidligere har Statens vegvesen kategorisert alle kjøretøy over 5,6 meters lengde som «tunge kjøretøy». Hvis man isolerer de forskjellige underkategoriene over denne grensen, finner man følgende utvikling i antall passeringer per døgn:

Lengde (meter) 2018 2019 Prosentendring
5,6-7,5 366 353 –3,55%
7,5-12,5 258 245 –5,04%
12,5-16,0 279 339 +21,51%
16,0-24,0 1550 1464 –5,55%

Ny database med nye kvalitetskontroller

Her ser man at samtlige kategorier med unntak av 12,5-16,0 meter har hatt negativ utvikling i antall døgnpasseringer. Størst nedgang er det i kategorien 16,0-24,0 meter, som inneholder de vanligste norske og utenlandske trailer- og vogntogkombinasjoner. For kategorien 24 meter og over (tømmer- og modulvogntog) har antallet døgnpasseringer vært svært stabilt, med henholdsvis 98 i 2018 og 103 i 2019.

I sammenheng med overgangen til den nye databasen ble det også innført nye automatiske kvalitetskontroller på ikke bare nye tall, men også historiske tall for registreringspunktene. Det gjør det vanskelig å sammenligne de nye tallene med eldre tall.

Les mer om dette her