Ved koronapanemiens utbrudd ble det gitt dispensasjon fra kjøre- og hviletiden fra norske myndigheter fra 13. mars til 14. mai 2020. Flere har etterlyst en oversikt over når det var og hva som gjaldt, og under ser dere unntakene fra kjøre- og hviletiden.

Dispensasjon 13. mars–12. april med utvidelse

13. mars ga Statens vegvesen dispensasjon fra kjøre- og hviletidsreglene for transport av artikler relatert til liv og helse. Dispensasjonen gjaldt i 30 dager.

18. mars sa Statens vegvesen at unntaket fra kjøre- og hviletid gjaldt for all transport, ikke kun transport relatert til liv og helse. Det ble også gitt noen praktiske avklaringer om pauser, kjøretid og hviler.

Dispensasjon 13. april–13. mai for godstransport

Statens vegvesen søkte EFTA om ny dispensasjon 8. april. Det ble gitt en forlengelse fra 13. april til 13. mai for godstransport. Det ble gjort flere begrensninger på daglig kjøretid, døgnhvile og kjøretid for 1 og 2 uker og endring i ukehvile fra første dispensasjon.

Dispensasjon opphevet fra 14. mai

Unntaket fra kjøre- og hviletiden ble ikke ytterligere forlenget. Fra og med 14. mai går kjøre- og hviletidsreglene tilbake til det normale.

Dispensasjoner i Norden og Europa

Det ble også i omtrent samme periode gjort dispensasjoner fra kjøre- og hviletiden i Europa, varierende fra land til land. Under kan du se oversikt over hva som gjaldt i de ulike landene på ulike tidspunkt.