Under konferansen Mobilitet 2020 denne uken la SHT frem detaljene rundt en pågående temaundersøkelse knyttet til ulykke med tunge kjøretøy på norske veger.

– Vi gjennomgår nå fire alvorlige ulykker som inntraff i 2019. Funnene vil bli publisert i løpet av våren, forteller avdelingsdirektør Rolf Mellum ved Statens Havarikommisjon for Transport (SHT).

Rolf Mellum er avdelingsdirektør i Statens Havarikommisjon for Transport (SHT). Foto: Havarikommisjonen Rolf Mellum er avdelingsdirektør i Statens Havarikommisjon for Transport (SHT). Foto: Havarikommisjonen

Skal avdekke hvilke rammevilkår som er førende

Havarikommisjonen har tidligere gjennomført undersøkelser av vegtrafikkulykker hvor vegforholdene har vært krevende, og hvor fokuset i undersøkelsene har vært på vinterdrift.

– Denne temaundersøkelsen vil derimot søke å avdekke hvilke rammevilkår som er førende for de aktuelle transportoppdragene, og hvordan trafikksikkerheten ivaretas gjennom disse vilkårene, forteller Mellum.

Målsettingen for undersøkelsen er å finne lærings- og forbedringspunkter, både for transportbestillere og myndigheter som kan bidra til å redusere slike vegtrafikkulykker.

Går i dybden på Charlie Dan Linds ulykke

Undersøkelsen tar utgangspunkt i fire alvorlige ulykker med tunge kjøretøy. En av disse ulykkene er den mye omtalte kollisjonen på E8 ved Nordkjosbotn 7. januar i fjor, hvor Charlie Dan Lind (22) omkom.

– Vi har kartlagt aktørene involvert i både bestillingen og utførelsen av transportoppdragene til vogntogene som var involvert i ulykkene. Videre har møter blitt gjennomført med oppdragsgiverne/transportbestillerne av de fire transportoppdragene, forteller Mellum.

Havarikommisjonen opplyser at de er i fortløpende dialog med de fire involverte transportselskapene, i tillegg til å ha gjennomført møter med relevante myndigheter og interesseorganisasjoner, deriblant NLF.

Lastebil.no kommer tilbake med funnene fra undersøkelsen så fort disse offentliggjøres.

Les også:  Treffer blink i nærmere halvparten av kontrollene