Statistikk fra SSB knyttet til antall drepte i ulykker hvor vogntog har vært involvert i 2019 er nå tilgjengelig, og den viser en svært gledelig utvikling. Etter en liten oppsving i både antall ulykker, hardt skadde og drepte i 2018, trekker pilene skarpt nedover i 2019. Så stor er nedgangen at vi for fjoråret kan notere de laveste tallene for trafikkdrepte i ulykker med vogntog noensinne notert av SSB.

Like mange drepte på én måned i 2006

– Aldri før har vi hatt så få drepte i ulykker med vogntog. I sammenheng med trafikksikkerhetsarbeidet er dette utvilsomt en historisk milepæl. Det setter også ting i perspektiv når vi ser at vi for hele 2019 hadde like mange drepte i ulykker med vogntog som for en enkelt måned i 2006, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo. 

Han understreker samtidig at statistikken ikke sier noe om skyldspørsmål.

– Det skilles ikke mellom ulykker utløst av vogntoget, og ulykker utløst av øvrige trafikanter. Fra tidligere vet vi at om lag tre av fire møteulykker mellom lastebiler og andre kjøretøy utløses av motparten.

Nedgang på 78 prosent fra 2006

I statistikken fra SSB, som strekker seg tilbake til 2003, ser man en topp i 2006. Det året omkom hele 45 mennesker i ulykker hvor vogntog var involvert. Siden den gang har dette antallet blitt redusert med hele 78 prosent.

Se hele statistikken under:

År Drepte
2003 36
2004 23
2005 34
2006 45
2007 37
2008 25
2009 23
2010 34
2011 28
2012 16
2013 20
2014 17
2015 16
2016 15
2017 13
2018 14
2019 10

Les også:  Færre dødsfall med tunge kjøretøy - utløses oftest av motparten