Dette unntaket fra kjøre- og hviletidsreglene gjelder i perioden 11. desember 2020 til 1. februar 2021, og er i tråd med beslutning fra EFTAs overvåkningsorgan ESA.

Bakgrunnen for unntaket er fortsatt covid-19 smittesituasjonen. Dispensasjonen er gitt for å sikre at sjåfører ikke blir stående på grensen, fordi de ikke kan dokumentere hvor de skal oppholde seg gjennom hele karanteneperioden. Les tidligere sak her

Les også: Prøvekjørt: MAN New Truck Generation TGX. Fra skateboard til hoverboard!