Snøryddingsramper på døgnhvileplasser er et trafikksikkerhetstiltak. NLF Innlandet mener det bør være slike ramper over hele landet. Vi vet at mange medlemmer har været flinke og laget sine egne løsninger, men Statens vegvesen bør satse på mange flere ramper langs hovedvegene.

Det er grunnen til at årsmøtet i NLF Innlandet bestemte at overskuddet fra 2018 skulle brukes til en snøryddingsrampe. Vi har fått en spesialpris fra Lonbakken Mekaniske på Otta. Den sklisikre gaven i galvanisert stål kostet 250 000 kroner. Rampen står nå på døgnhvileplassen ved E6 på Biri.

Det var Åge Widme som lanserte ideen om å gi bort en snøryddingsrampe. En av Åges biler var også med under åpningen. Foto: Eli Ramstad, Statens vegvesen. Det var Åge Widme som lanserte ideen om å gi bort en snøryddingsrampe. En av Åges biler var også med under åpningen. Foto: Eli Ramstad, Statens vegvesen.

Kan bli et krav

– Vi er glade for at NLF prioriterer trafikksikksikkerhetstiltak. Det er viktig at vi samarbeider om færre drepte og hardt skadde i trafikken, det er mange småtiltak som teller. Tusen takk for den flotte gaven. Den motiverer oss, sa Løkken og la til: – Slike ramper kan bli et krav på døgnhvileplasser hvis den fungerer og sjåførene bruker den. 

Snø og is som fyker av taket på vogntog kan forårsake alvorlige ulykker. Isklumper kan knuse frontruta på personbiler, og hvis de treffer en fotgjenger, kan det få fatale følger. I januar i fjor kom en lastebil og en personbil i hver sin retning på E16 ved Fagernes. Da de passerte hverandre falt en isklump av lastebilen, og traff personbilen med så stor kraft at frontruta knuste. Sjåføren ble heldigvis bare lettere skadet, men i verste fall kunne det blitt en dødsulykke.

Med snøryddingsrampen som er satt opp på døgnhvileplassen ved Biri travbane, får tungbilsjåførene muligheten til å fjerne snø og is fra bilene på en sikker måte. De kan gå opp på en solid og sklisikker rampe og få skjøvet vekk isen og snøen fra taket.

Kjetil Markeng har vært på vegen som lastebilsjåfør siden 1996, og var tilstede under åpningen. Han har ofte sett is og snø som har falt av lastebilene.

– Spesielt ved tunnelåpninger hvor man får mottrykket fra lufta i tunnelen. Jeg har aldri vært vitne til ulykker, men har jo sett opp til ti centimeter tjukke flak som har falt ned fra biltaket, sier han.

Cato Løkken takker regionleder Arild Olsbakk, forslagsstiller Åge Widme og Guttorm Tysnes for den forsinkede julegaven. Foto: Eli Ramstad, Statens vegvesen Cato Løkken takker regionleder Arild Olsbakk, forslagsstiller Åge Widme og Guttorm Tysnes for den forsinkede julegaven. Foto: Eli Ramstad, Statens vegvesen

Vedtaket fra årsmøtet

Det var styremedlem Åge Widme som lanserte forslaget om å bruke overskuddet i et svært godt økonomisk år til denne gaven. Årsmøtet gjorde følgende vedtak enstemmig: 

«NLF Innlandet gir en snørydningsrampe i gave til en av Statens Vegvesen sine døgnhvileplasser. Det kan gi økt fokus på dette verktøyet, som vil betyr mye for trafikksikkerhet og HMS. Forutsetningen er at Vegvesenet overtar det fulle ansvaret for gaven.»

Styreleder i NLF Innlandet, Arild Olsbakk, kunne fortelle at medlemmene i NLF Innlandet var klare på årsmøtet i fjor.

– Overskuddet fra 2018 skulle brukes til et godt trafikksikkerhetstiltak. Det var lastebileier Åge Widme som kom opp med forslaget om en snøryddingsrampe.