For en måned siden åpnet nettportalen for kompensasjonsordningen for næringslivet under navnet  kompensasjonsordning.no. Siden åpningen har i underkant av 30.000 foretak søkt om tilskudd. Over 20.000 foretak har fått utbetalt nærmere én milliard kroner.

Nå står april for tur, og i helgen åpnet ordningen for søknader for april.

Endringer

Forskriften for ordningen justeres, slik at enda flere skal kunne få tilskudd. Dette krever en litt grundigere jobb i forkant for de som skal søke kompensasjon.

– Det er noen endringer i søknadskjemaet og forskriften for kompensasjonsordningen. Det er derfor flere forhold foretakene selv må finne ut av før de sender søknaden for april. Bruk tid på å sjekke kriterier, snakk gjerne med en regnskapsfører dersom det er behov for hjelp eller benytt deg av informasjonen som er tilgjengelig på  kompensasjonsordning.no, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Dette er noen av de viktigste endringene i søknadsskjemaet for april:

  • For å motta tilskudd for april må omsetningsfallet ha vært minst 30 prosent.
  • Egenandelen for foretak som søker for april er redusert fra 10.000 til 5.000 kroner.
  • Konsern må utpeke et foretak som er skal opplyse om konsernets eierstruktur.
  • Konsernbegrepet som legges til grunn for søknadene i april og mai er utvidet.
  • Foretak med underskudd i 2019, og som har forbedret underskuddsposisjonen sin i 2020, kan i april-søknaden legge inn omsetningstallene for januar og februar 2020, slik at disse legges til grunn for beregning av tilskuddet.

Fullstendig informasjon om alle endringer er tilgjengelig på kompensasjonsordning.no.

Søknadsfristen for mars, april og mai er 30. juni.

Les også: Uansvarlig budsjettkutt i utekontrollen!