Ulike hengere. Dokumentbokser hvor vognkortet glimrer med sitt fravær eller har blitt til en uleselig lefse. Bestille nytt vognkort – enten digitalt eller på trafikkstasjonen. Skrive ut eller få et midlertidig vognkort. Legge i dokumentboksen. Vente på det nye som kommer i posten. Erstatte det midlertidige i dokumentboksen med det nye.

Mange har kjent på problemstillingen. Havner du i en kontroll, får du et gebyr på kr 500.

I dag kom gladmeldingen: En digital kopi av vognkortet vil bli godkjent når den fremvises ved kontroll.

Halve problemet løst

Norges Lastebileier-Forbunds (NLF) tekniske faggruppe hadde et møte med Vegdirektoratet i slutten av februar, rett før koronapandemien.

– I møtet tok vi opp de praktiske utfordringene knyttet til originale vognkort og fremleggelse ved kontroll. Statens vegvesen Vegdirektoratet tok problemstillingen på alvor, og lovte å se på en smidigere måte å håndtere dette på, forteller Dag Nordvik, fagsjef for teknikk i NLF.

I april kom svaret: I en pilotperiode ville Statens vegvesen godkjenne ikke-attesterte kopier av del 1 av vognkortet for norskregistrerte tilhengere over 7500 kilo.

NLF var ikke helt fornøyd med den skisserte løsningen.

– Selv om man riktignok ikke måtte reise innom en trafikkstasjon for å få en godkjent kopi hvis originalen manglet, måtte man like fullt ha med seg en papirkopi av vognkortet. Dette løste kun halve problemet, sier Nordvik. 

Gladmelding

NLFs tekniske faggruppe ba derfor Vegdirektoratet om at også en digital kopi ­– i form av en pdf-fil på en smarttelefon, nettbrett eller pc, måtte få samme gyldighet.

– Vi vet at mange av medlemmene våre irriterer seg over vognkortene, og at det skaper ekstra jobb og frustrasjoner. Selv om gebyret ikke er så stort, er det likevel kjedelig å få. NLF er opptatt av at våre medlemmer følger lover og regler, men også at de har en effektiv og smidig hverdag, forklarer Nordvik.

I dag ble det full seier for kampsaken da NLF fikk svaret fra Vegdirektoratet: En digital kopi av vognkortet vil bli godkjent i kontroll. Det betyr at du kan ta fram mobiltelefonen, pcen eller iPaden og vise fram et foto eller en skannet versjon av det aktuelle vognkortet på kontrollstedet. Dette skal godtas av kontrollinstansen som gyldig dokumentasjon.

Gjelder kun innenlands

Statens vegvesen presiserer at de kun godkjenner digitale kopier av vognkortet for norskregistrerte tilhengere, og kun ved kjøring innenlands. Ved kjøring utenlands må fortsatt del 1 av originalt vognkort medbringes, og for utenlandske trailere skal originaldokumentene følge med.

– Ikke glemt at originalen alltid må følge bilen, selv om utekontrollen i noen tilfeller sikkert vil godta digital fremvisning, da de uansett sjekker opp mot VADIS. Statens vegvesen jobber med å digitalisere vognkortene for alle kjøretøy, men det er nok fortsatt en god stund til, tillegger Nordvik.

Jobber med ny app

– Godkjenningen av digitalt vognkort passer glimrende inn i vår nye løsning for registrering av biler og hengere, forteller markedsdirektør i NLF, Kjell Olafsrud.

 Vi kan nemlig røpe at NLF jobber med en ny applikasjon for smarttelefoner, som skal lanseres rett over sommeren.

 – I mobilappen vil det bli mulig å legge inn bilder av vognkort og annet som følger kjøretøyet eller tilhengeren. Når sjåføren har sjekket ut et objekt, vil alt dette følge med, og han eller hun vil enkelt kunne vise det fram på telefonen ved kontroll. Det samme gjelder andre dokumenter tilhørende bedriften, sjåføren eller bilen, avslutter Olafsrud.