Unntaket fra innreiserestriksjonene gjelder for utlendinger bosatt i Sverige eller Finland som dagpendler til arbeid i Norge. Dagpendling inkluderer både kvelds- og nattarbeid, men arbeidstakeren må hver dag reise hjem etter endt arbeidstid. 

Strengt testregime

Kontrollen og dokumentasjonen av testing, bosted og arbeidsgivere blir betydelig strengere sammenlignet med ordningen før grensen i praksis ble stengt. Regjeringen strammer inn reglene, og innfører krav i innreiseforskriften om at dagpendlerne fra Sverige og Finland ved innreise må fremvise negativ covid-19-test tatt i løpet av de siste syv døgnene. Testen må være tatt i Norge, Sverige eller Finland, og må være tatt før grensepasseringen.

Covid-19-forskriften § 6b endres også slik at det etter ankomst til landet ikke blir krav om ny test på ankomstdagen, men krav om test senest 7 dager etter siste negative test. Kravet om test hver syvende dag for å unngå innreisekarantene i arbeidstiden opprettholdes.

Grensekontrollen

Endringen gjelder kun dagpendlere som i grensekontrollen kan dokumentere bosted i Sverige eller Finland. Videre vil det kreves attest fra norsk arbeidsgiver som bekrefter at vedkommende er dagpendler, inkludert informasjon om arbeidssted, arbeidstid og at avstand til hjemmet ikke er til hinder for dagpendling. Den enkelte arbeidstaker må fortsatt registrere seg i innreiseregistreringssystemet i forkant av hver innreise.

Endringene tro i kraft midnatt natt til mandag 1. mars.

Les også: Krav om munnbind for grensekryssende sjåfører