Langs den nye E134 rett utenfor Kongsberg finner vi den flunkende nye Circle K-stasjonen. Adkomsten er enkel med egen rundkjøring i av/påkjøringsramper som leder rett inn i parken.

Tungtransport-området er plassert i bakkant av stasjonen. Der finner vi et anlegg som rommer totalt 71 kubikk, fordelt på 60 kubikk diesel og 11 kubikk avgiftsfritt. AD BLUE er plassert i et overgrunnsanlegg som rommer syv kubikk.

Det kan tankes alle kvaliteter fra lange slanger på begge sider, totalt 120 liter pr. side i minuttet.

Anlegget har i tillegg tre oppstillingsplasser på stedet. 

F.v. NLFs Roy N. Wetterstad sammen med Per Åge Utengen Kristiansen og Sverre Rosén fra Circle K. Foto: André Kjernsli F.v. NLFs Roy N. Wetterstad sammen med Per Åge Utengen Kristiansen og Sverre Rosén fra Circle K. Foto: André Kjernsli

-Jeg har gledet meg sykt mye, og jeg skal innrømme at jeg har kjent litt på forventningspresset også. Vi er Circle Ks teststasjon, og skal vise veien for fremtidens energistasjoner. Her på Kongsbergporten skal vi også gjøre vårt ytterste for å gi alle kundene våre et godt og variert mat- og pausetilbud, sier daglig leder på stasjonen, Sissel Steen.

Etterspurt stasjon

 Hun kan også fortelle at de siden åpningen bare har fått gode tilbakemeldingen fra lastebilsjåførene som har vært innom stasjonen.

 -Det er ingen tvil om at den geografiske plasseringen av denne stasjonen passer godt for de som kjører tungtransport, forteller den daglige lederen som får ansvaret for i alt 12 ansatte.

 Drammen havn ligger under en halvtime unna, og  er et av Norges mest effektive knutepunkt for godshåndtering. Godsknutepunktet Drammen havn er et logistikk- og transportknutepunkt for bil, båt og bane. Havnen er en intermodal knutepunktshavn, der gods fra bil, bane og båt omlastes raskt og kostnadseffektivt. 

- Vi har fått mye skryt av tungtransportsjåfører allerede, sier daglig leder på stasjonen, Sissel Steen. Foto: André Kjernsli - Vi har fått mye skryt av tungtransportsjåfører allerede, sier daglig leder på stasjonen, Sissel Steen. Foto: André Kjernsli

 Først i verden

 Foran stasjonen, under tak, står seks doble hurtigladere som hver kan levere inntil 300 kW med strøm. Stasjonen er den første i sitt slag i Circle Ks globale nettverk med 14 200 stasjoner, det er ingen andre stasjoner der laderne plasseres i front, mens pumpeparken er lagt i bakkant.

– Kongsberg er en teknologiby, så det er helt på sin plass at landets mest fremtidsrettede energistasjon kommer her. Det er mange som kjører elbil i området, samtidig som vi også er veldig godt plassert for å ta unna trafikk langs nye og gamle E134, sier utbyggingsleder Ole Kristian Stenberg i Circle K Norge.

 Han forteller at den nybygde stasjonen er full av ny teknologi og grønne løsninger. Ved å koble solceller og batterier med et smart styringssystem kan stasjonen levere et raskere og bedre ladetilbud uten at strømnettet overbelastes, et resultat av tett samarbeid mellom Circle K Norge og Glitre Energi

 – Vi har plassert 72 solcellepaneler på stasjonstaket, som sammen med batterier sørger for at vi kan samle opp strøm på mindre travle dager og tidspunkter. Denne løsningen kan vi bruke for å spe på med strøm når det er høy pågang ved ladestasjonene. Dermed kan vi ta ut et mye jevnere forbruk fra nettet, sier Stenberg.

Den nye stasjonen har tre oppstillingsplasser. Foto: André Kjernsli Den nye stasjonen har tre oppstillingsplasser. Foto: André Kjernsli

 Spillvarme og snøsmelting

 Vaskehallen er spesialbygd for å betjene opptil 2,9 meter høye kjøretøy, og varmes opp med overskuddsenergi fra butikkens kjøle- og fryseanlegg. Stenberg anslår at løsningen dekker opp til 60 prosent av oppvarmingsbehovet til anlegget. Resten blir besørget av en luft-til-vann-varmepumpe på taket.

 I forkant av snøfall blir utearealer foran inn- og utkjøring, vask, lager og inngangspartier automatisk varmet opp. Varmen vil stå på under snøfall og en stund etter. Dette oppnås ved hjelp av energistyring med værinformasjon fra Yr. Ved tørt vintervær skrus varmen på disse arealene helt av. Stenberg forventer en halvering av energiforbruket på disse arealene.

 Norge et pilotmarked

 – Circle K Kongsbergporten er stort steg mot fremtidens energistasjon. Elektrifiseringen av bilparken stiller nye krav til oss, kundene ønsker enkle løsninger, og fyller tiden med en kopp kaffe, et toalettbesøk, eller variert og god mat mens de venter. Jeg er utrolig stolt av hva vi har fått til her på Kongsbergporten, sier Sverre Rosén, norgessjef i Circle K.

Egil Støa fra Vestfold Fjellboring var full av lovord om den nye stasjonen. Foto: André Kjernsli Egil Støa fra Vestfold Fjellboring var full av lovord om den nye stasjonen. Foto: André Kjernsli

 De siste tre årene har Norge vært pilotmarked og globalt laboratorium for Circle Ks satsing på elektrifisering og utvikling av gode kundetilbud til el-bilister. Erfaringene herfra benyttes i resten av Europa og i det nordamerikanske markedet når store mengder elbiler gjør sitt inntog der.

 På spørsmål fra NLF om hva slags utbyggingstakt Circle K så for seg av tilsvarende stasjoner, svarte Sverre Rosén slik;

 -Alt er avhengig av infrastruktur og utbygging av veinett, men vi i Circle K er klare når mulighetene dukker opp.