Bevilgningen er en dobling fra Solberg-regjeringens budsjett, og totalt er det dermed bevilget nesten 1 milliard kroner til lavere takst, opplyser samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Regjeringen foreslår også 30 millioner kroner til å redusere takstene i fergesamband med færre enn 100.000 passasjerer. De kommer tilbake til dette tiltaket i det reviderte nasjonalbudsjettet for 2022.