Rental Group og Isachsen gruppen fikk i forrige uke levert sine to første elektriske lastebiler, som i all hovedsak skal brukes i prosjekter i og rundt Oslos bykjerne.

- Vi ønsker å følge med i tiden, da må man tenke moderne og miljøvennlig sier prosjektleder for transport eksternt i Isachsen Gruppen, Rune Tøftum.

Det grønne skiftet kommer, og Tøftum understreker at Isachsen Gruppen ønsker å være med fra start og ta ansvar. Beslutningen om å investere i elektriske lastebiler er innovativ, både i nasjonal og internasjonal målestokk.

Skal gå i Oslo-regionen

Bymiljøetaten i Oslo er klare på miljøkravene de setter til sine leverandører, så dette gjør selskapet til en enda mer attraktiv samarbeidspartner i fremtidige oppdrag i hovedstaden. Lastebilene skal brukes i både eksisterende og fremtidige prosjekter, og skal etter planen settes ut i drift allerede i uke 27.

På spørsmål om det kan blir flere elektriske lastebiler i fremtiden svarer Tøftum at det ikke kan utelukkes.

- Det er oppdragene vi får som styrer dette, men jeg ser det som relativt sannsynlig at det blir nye innkjøp allerede i 2022, sier han

Ikke billig

Det er Volmax på Kongsberg som har levert lastebilene. Bo Espen Lobben, som er salgssjef hos Volmax, kan fortelle at dette er de to første bilene de leverer på østlandsområdet. Han kan bekrefte at dette koster en del mer enn tilsvarende lastebiler med fossilt brennstoff, men skryter av valget til kunden.

- Kundene er her svært proaktive og framoverlent med å ta i bruk ny teknologi, sier Lobben.

F.v. Bo Espen Lobben (Volmax), Kenneth Aune (Rental Group Ekspert), Rune Tøftum (Isachsen Gruppen) og Frank Ole Sørensen (Rental Group Machine). Foto: Roy N. Wetterstad. F.v. Bo Espen Lobben (Volmax), Kenneth Aune (Rental Group Ekspert), Rune Tøftum (Isachsen Gruppen) og Frank Ole Sørensen (Rental Group Machine). Foto: Roy N. Wetterstad.