Ny forskrift skal forhindre smitteutbrudd på byggeplasser

2. mars trådte Forskrift om smitteverntiltak på byggeplasser i Oslo i kraft. Forskriften gjelder i utgangspunktet fram til 23. mars, og slår fast at antall personer til stede på byggeplassene skal begrenses til det som er helt nødvendig for driften. Personer som har oppgaver på en byggeplass, skal ikke arbeide på andre byggeplasser så lenge forskriften gjelder. Hensikten er å begrense bevegelse mellom byggeplassene og på den måten forhindre smitteutbrudd.

Transport regnes som spesialistoppgaver

Spesialistoppgaver av kortere varighet, samt nødvendig renhold, fagopplæringsoppgaver og kontroll- og sikkerhetsoppgaver, kan utføres på flere byggeplasser forutsatt at personellet testes minst hver 7. dag. NLF har vært i kontakt med Oslo kommune, som bekrefter at personell som kjører varer til og fra byggeplassene er regnet inn i spesialistgruppen. De må dermed testes. Dokumentasjon på avlagt test bør oppbevares i bilen slik at denne kan fremvises ved forespørsel.

Les også: Enklere å få støtte til tunge nullutslippskjøretøy