Program for medlemsmøtet 13. januar 2021

 
1800-1810
1810-1830
1830-1905
1905-1915
Åpning og innledning Adm dir Geir A. Mo
Politisk innledning Samferdselsminister Knut Arild Hareide
Spørsmål og svar ved statsråden Rådgiver Knut Gravråk
Kort medlemsinformasjon Markedsdirektør Kjell Olafsrud