Vennesla Transport AS er et selskap som er velkjent for de fleste av oss, som enten konkurrent, samarbeidspartner eller tidligere arbeidsgiver. Innfartsvinklene er mange for de fleste av oss. Selskapet er stiftet i 1946 og er følgelig 75 år og godt lastet med historie, erfaring og kunnskap. 

Vennesla Transport AS har vært gjennom noen utfordrende år. Det har de siste årene blitt tatt solide, kraftige og konstruktive grep, og selskapet ser nå lyst på fremtiden. 

Samlokaliseres på Mjåvann

Planen er å re-lokalisere Vennesla Transport AS fra dagens lokaler på Kulia til oss her på Mjåvann. Dette vil skje trinnvis, først befrakterne i løpet av juni, så resten av firmaet i form av folk, biler og utstyr i begynnelsen av september. Det vil si at vi får mange nye og spennende kollegaer, og at det vil medføre endringer både på kontorene og ikke minst på uteområdet og terminalen. I Vennesla Transport og Iveland Anlegg jobber det ca 40 personer og de disponerer ca 30 lastebiler, i tillegg til hengere og anleggsmaskiner. Vi skal i mellomtiden planlegge flyttingen godt slik at det vil fungere bra for alle parter.

 Pentagon Transport AS og innenlands avdelingen i PFS, har mange felles treffpunkter med Vennesla Transport AS, og i et tett og konstruktivt samarbeid, forventer vi å finne flere synergier mellom virksomhetene. Dette gjelder blant annet på områder som drift, operasjon og innkjøp.

 Ledelsen i PFS har stor tro på at vår inntreden som eier i VT Holding AS vil hjelpe oss å nå ambisjonen om å skape Norges beste miljø for transport og spedisjon.

Pentagon blir nå største aksjonær i VT Holding AS. Foto: Lars Reidar Grimestad Pentagon blir nå største aksjonær i VT Holding AS. Foto: Lars Reidar Grimestad