Den 5. juli sluttet Norge seg til EUs grenseverdier for smittetrykk, og endret dermed grunnlaget for klassifisering av røde og grønne områder. Dette førte til store endringer,  og over natta gikk Europakartet fra å stort sett være rødt til grønt. Dette har spesielt to positive virkninger for transportbransjen; Mange sjåfører kan endelig komme ut av sin «evigvarende fritidskarantene», og de fleste utenlandske ansatte nå vil gis adgang til innreise uten noe krav til karantene.

Nye grenseverdier førte til store endringer

Fullvaksinerte ansatte fra røde land vil også kunne reise inn i Norge uten krav om karantene, gitt at de kan framvise et koronasertifikat godkjent i EU. Utenlandske ansatte bosatt i røde land som ikke ennå har et gyldig koronasertifikat kan også søkes inn gjennom en ny ordning, slik at bedriftene får større grad av forutsigbarhet.

Dette har også ført til en stor omlegging av NLFs karanteneveileder, som nå ligger ute i sin 11. utgave.

Rådgiver i NLF, Knut Gravråk, forteller om hektisk aktivitet blant organisasjonens ansatte for å sikre god informasjon om hvordan innreise- og karanteneregler skal håndteres av transportbedriftene.

– Siden innreiserestriksjonene ble innført har NLF lagt ned store ressurser i å oppdatere medlemmene på de hyppig skiftende reglene gjennom stadige oppdateringer av vår veileder. Målet har vært å gi bedriftene best mulig forutsetninger til å forstå endringene, slik at de kan tilpasse sin virksomhet på best mulig vis.

Slik ser Europakartet ut etter de siste endringene i regelverket. Skjermdump: FHI Slik ser Europakartet ut etter de siste endringene i regelverket. Skjermdump: FHI

Oppdatert karanteneveileder

Nå håper han at behovet for karanteneveilederen snart er en saga blott.

– I store deler av Europa ser vi nå at vaksinasjonsgraden er på vei opp, og smittetrykket på vei ned. Den felleseuropeiske løsningen for koronasertifikat vil på sikt også løse mange av utfordringene våre medlemmer har hatt med ansatte fra røde land, dersom de er vaksinerte. Regjeringen har i tillegg varslet at alle arbeidsreisende, også fra rødmerkede EØS-land, vil gis rett til innreise mot slutten av juli. Dermed vil behovet for vår veileder forhåpentligvis snart være ikke-eksisterende, forklarer NLF-rådgiveren.

Sjekk alltid oppdatert informasjon

På grunn av ferieavvikling vil ikke veilederen bli oppdatert gjennom sommeren i tilfelle nye regelendringer. Rådgiveren anbefaler derfor de som skal hente inn utenlandsk arbeidskraft gjennom sommeren å jevnlig sjekke oppdatert informasjon om smittetrykket i de ulike europeiske landene på FHI.no.

– Er det en ting vi har blitt vant til gjennom pandemien, er det at situasjonen endrer seg raskt. Derfor må man alltid være forberedt på finne alternative løsninger, dersom smittetrykket endrer seg, avslutter Gravråk.

Her kan du lese NLFs oppdaterte karanteneveileder